Beleggingsresultaat

Benieuwd welk rendement u behaald heeft?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen op uw persoonlijke pagina in mijn.nn. U ziet daar de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. Onder ‘Meer informatie’ vindt u de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Rendement afgelopen kwartaal

In het eerste kwartaal was het rendement in bijna alle modelportefeuilles positief. Alleen de meest defensieve modelportefeuilles behaalden een beperkt negatief rendement. Aandelenbeleggers hebben vertrouwen in de aantrekkende economische ontwikkelingen in een aantal belangrijke Europese landen. De stijgende rentes gaven wat druk op overheidsobligaties en dit werd slechts deels gecompenseerd door het hogere rendement op risicovollere obligatiecategorieën. Per saldo was het rendement op de obligatiebeleggingen licht negatief en op de aandelenbeleggingen positief.


Het rendement van modelportefeuille “Neutraal 4” met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen kwam het afgelopen kwartaal uit op 1,95%.

Netto rendement 1e kwartaal 2017 van Beheerd Beleggen Europa portfefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendementscijfers zijn na kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale‑Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen voor de strategie Europa. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Verklarende woordenlijst