Vooruitzichten

We beginnen met het bepalen van de macro-economische vooruitzichten. Hiervoor kijken we onder andere naar de ontwikkeling van de economische groei in de verschillende regio’s in de wereld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en zit er groei in de uitgaven van consumenten? Ook kijken we naar het bedrijfsleven: neemt bijvoorbeeld de winstgevendheid toe? De rente is uiteraard ook belangrijk. We kijken dan naar wat de centrale banken doen, maar ook hoe de kapitaalmarktrente zich ontwikkelt en wat de inflatieverwachtingen zijn. Op basis van onze analyses kiezen wij de beleggingsfondsen en bepalen de samenstelling van onze modelportefeuilles.

Recent zijn er wereldwijd een aantal macro-economische cijfers die reden geven voor optimisme. Eén van de cijfers die de economische verwachting weergeeft is de inkoopmanagersindex voor de industrie (PMI manufacturing index). Deze index heeft vaak een voorspellende waarde. Dit cijfer geeft aan in welke mate inkoopmanagers vertrouwen hebben in de toekomstige economische omstandigheden. Een getal boven de 50 geeft groei van de economische activiteiten aan. In vrijwel alle regio’s ligt de PMI inmiddels boven de 50 en zien we een positieve trend, zoals u ziet in de grafiek. Natuurlijk moeten de industriële productiecijfers (wat werkelijk geproduceerd is) deze verwachtingen achteraf wel bevestigen. Maar vooralsnog is het een steun in de rug voor beleggers.

Purchasing Managers Index (manufacturing)

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Naast de positieve economische ontwikkelingen zien we politieke ontwikkelingen die nog steeds zorgen voor risico op koersdalingen. In de Verenigde Staten voert de regering van president Trump plannen door om de economie de komende jaren te stimuleren. Een deel van de plannen komt moeizaam tot stand in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, ondanks een Republikeinse meerderheid. Plannen om Obamacare, het Amerikaanse zorgstelsel, te hervormen zijn op het laatste moment teruggetrokken. Of de beloofde belastingverlagingen doorgevoerd kunnen worden, is hierdoor onzeker.


Ook in Europa zien we onzekerheden. In Duitsland kiest men in september een nieuwe bondskanselier. En in Frankrijk zal in twee rondes in april en mei bepaald worden wie de komende vijf jaar president is. Hierna zijn er in juni ook parlementsverkiezingen. Vooral de Franse verkiezingen hebben mogelijk een grote impact op de toekomst van Europa als de ‘anti Europa stem’ de verkiezingen wint.


Tegenwoordig zijn de uitkomsten van verkiezingen moeilijker te voorspellen. Daardoor zien we het zogeheten ‘staartrisico’ toenemen. Staartrisico zien we als een type risico dat waarschijnlijk niet plaatsvindt, maar waarvan de gevolgen groot kunnen zijn als het wél gebeurt. Dat maakt het anticiperen erop moeilijk.


We verwachten dat in de Verenigde Staten de FED de rente dit jaar nog twee keer verhoogt. De economische ontwikkeling en de inflatieverwachtingen rechtvaardigen een hogere rente. In Europa zal de rente zeer waarschijnlijk niet verhoogd worden. Wel neemt de kans toe dat de ECB gaat ‘hinten’ (de beleggers voorbereiden) op het langzaam verder afbouwen van het opkoopprogramma.


Om deze redenen blijven we bij onze keuze om een deel van de beleggingen in de vorm van liquiditeiten aan te houden. Ook op regionaal gebied zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

Vooruitzichten aandelenmarkten

In de meeste landen zien we de economische groei toenemen. De omstandigheden voor ondernemingen blijven daarom goed. Er is een stijging van fusies en overnames. Steeds meer grotere ondernemingen kopen bedrijven met het oog op synergie- en efficiëntievoordelen. Ondernemingen in de Verenigde Staten hebben over het algemeen een hoge waardering (koers/winst verhouding) waardoor zij graag Europese bedrijven, die goedkoper zijn, aankopen.


De economische omstandigheden verbeteren in veel landen. Naast de sterke economische groei in Noord Europese landen, is er ook herstel zichtbaar in bijvoorbeeld Spanje. De hervormingsmaatregelen lijken daar hun vruchten af te werpen. In Italië moet het bankenprobleem opgelost worden. Enkele banken hebben dringend kapitaalsversterking nodig. De Italiaanse regering probeert hierover met Europa overeenstemming te bereiken zodat er geen ongeoorloofde staatssteun verstrekt wordt. Maar vooral de verkiezingen in Frankrijk zijn dit kwartaal de grootste onzekerheid.


De recordniveaus op een aantal belangrijke aandelenbeurzen kunnen op termijn verdere koersstijgingen beperken. Historisch gezien is de waardering gemiddeld hoog. Toch blijven aandelenbeleggingen de meest kansrijke beleggingscategorie de komende maanden bij gebrek aan alternatieven.

Regionale verdeling aandelen per
31 maart 2017 van Beheerd Beleggen Europa portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Obligatiekoersen zijn afhankelijk van de renteontwikkeling. De renteontwikkeling wordt van oudsher bepaald door de economische ontwikkeling en de inflatieverwachtingen. De laatste jaren is de renteontwikkeling sterk bepaald door de centrale banken. Daarom  bepalen de FED, de ECB en de Bank of Japan nog steeds het toekomstbeeld.


De ECB blijft haar beleid ongewijzigd voeren. Maandelijks wordt een groot pakket obligaties opgekocht, waardoor de rente laag blijft. Met deze maatregel probeert de ECB banken te stimuleren om meer geld uit te lenen en het bedrijfsleven meer krediet op te laten nemen. De ECB wil hiermee de economie een impuls geven en de inflatie aanwakkeren. De gevolgen zijn inmiddels te zien. De inflatie stijgt in een aantal landen en de economische groei trekt aan. Dit zorgt in veel Europese landen voor hogere rentestanden. Wel kunnen politieke onzekerheden voor onrust zorgen. Beleggers kiezen dan vaak voor de sterke Noord-Europese landen. Daardoor daalt de rente in die landen en stijgt de rente in de Zuid-Europese landen.

Regionale verdeling obligaties per 31 maart 2017 van Beheerd Beleggen Europa portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Verklarende woordenlijst