Analyse en beleggingsresultaten

Terugblik afgelopen kwartaal​​​​​​​​​​​​​​

In het eerste kwartaal van 2017 was er op de aandelen- en obligatiebeurzen een positieve trend te zien. Beleggers waren positief over de wereldwijde economische ontwikkeling. Dit kwam vooral omdat men hoopt en verwacht dat de economie, vooral in Amerika, groeit door de maatregelen van de nieuwe Amerikaanse president Trump. De mogelijke handelsbarrières kunnen voor sommige opkomende landen, bijvoorbeeld Mexico, negatief uitpakken. Daarnaast werden er wereldwijd veel goede economische cijfers gepubliceerd. In alle regio’s zagen we de aandelenkoersen stijgen.

De renteontwikkeling stond vooral in het teken van het rentebesluit van de FED. Dit Amerikaanse stelsel van centrale banken verhoogt al langer de rente. Met de groei van de economie, is de inflatie opgelopen. Om de inflatiestijging niet uit de hand te laten lopen, werd de rente in maart met 0,25% verhoogd. Dit was geheel volgens verwachting. Ook verwachten beleggers dat de rente in 2017 nog twee keer wordt verhoogd. De kapitaalmarktrente in Europa, ook relevant voor obligaties, is ook gestegen. De koersen van overheidsobligaties en aan inflatie gekoppelde obligaties zijn gedaald, andere obligatiecategorieën behaalden een positief rendement.


De eerste testcase van diverse verkiezingen in Europese landen in 2017 was Nederland. Hier werd in maart gestemd. Hierbij kregen negatieve sentimenten rondom Europa geen grondslag. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 formeel het lidmaatschap van de Europese Unie opgezegd (Brexit). In de afgelopen maanden ontstonden discussies over de eisen die men wil stellen aan het vertrek. Zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie. Dit soort (politieke) evenementen bepalen de komende maanden deels het sentiment van beleggers.


Het Italiaanse referendum in december 2016 was voor ons aanleiding om al in november het risico in de modelportefeuilles te verlagen. Wij zijn van mening dat de financiële markten de politieke onzekerheden nog steeds niet echt meenemen in de waarderingen.

Terugblik aandelenmarkten

Aandelenbeleggingen hebben in Europa in het eerste kwartaal een rendement van 6% behaald. Goede economische cijfers versterken het vertrouwen van beleggers voor de regio Europa. De economische ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk was sterker dan verwacht ondanks de Brexit. De lage koers van het Britse Pond ten opzichte van de Euro, was goed voor de export. Nu het officiële verzoek tot uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een feit is, krijgen speculaties over de uittredingsvoorwaarden meer invloed op de koersen.


Opvallend is het herstel van Spanje. Daar lijken de hervormingen hun vruchten af te werpen. De industriële activiteiten trekken aan en de consumentenprijzen lopen op. Hierdoor trekt de inflatie aan. Per saldo groeide de economie in 2016 met 3%. Het vertrouwen van beleggers lijkt hierdoor terug te komen. Aandelenkoersen stegen in Spanje in het eerste kwartaal met bijna 12%.


Regionale aandelenrendementen
1 januari 2017 tot 31 maart 2017

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendement obligatiecategorieën
1 januari 2017 tot 31 maart 2017

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Terugblik obligatiemarkten

De trend van een licht stijgende rente aan het eind van 2016 heeft in het eerste kwartaal doorgezet. Hier zijn twee redenen voor; het beleid van centrale banken en de economische ontwikkelingen.


Beleid van centrale banken

De FED en de ECB zijn in meer of mindere mate begonnen met het afbouwen van de opkoopprogramma’s. Mede door deze programma’s is de rente de laatste jaren zeer sterk gedaald. De FED heeft in het eerste kwartaal de rente met 0,25% verhoogd. Ze geven aan te verwachten dit nog twee keer in 2017 te herhalen. Uiteraard met het voorbehoud dat de Amerikaanse economie zich op de huidige (sterke) wijze blijft ontwikkelen. Zowel de renteverhoging als de voorspelling was geheel volgens de verwachting van beleggers. De ECB wil zelf nog niet spreken van het afbouwen van het opkoopprogramma. De laatste aanpassing was echter wel het verlagen van het bedrag waarvoor maandelijks obligaties worden opgekocht. De ECB gaf aan dit een paar maanden langer te willen blijven doen maar ziet dit niet als afbouwen. Voor beleggers is wel duidelijk dat binnen afzienbare tijd de ECB minder prominent aanwezig zal zijn als koper op de obligatiemarkten. Dit zorgde ervoor dat de rente ook in Europa verder gestegen is.


Economische ontwikkelingen

Ook hebben de economische ontwikkelingen en positieve verwachtingen bijgedragen aan de gestegen rente. In de Verenigde Staten trekt de economie al langer aan. De arbeidsmarkt is goed en de activiteiten in het bedrijfsleven trekken aan. Mede hierdoor is de inflatie opgelopen tot het door de FED gewenste niveau. Bij een hogere inflatie past een hogere rente. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar binnen Europa maar in veel landen minder sterk in verhouding tot de Verenigde Staten. In Europa zijn het vooral de economische verwachtingen voor de komende jaren die een hogere rente rechtvaardigen.


De rendementsverschillen binnen de obligatiecategorieën zijn dit kwartaal vrij groot. Overheidsobligaties in Europa hebben een negatief rendement van -1,5% laten zien. Door de hogere rentevergoeding op bedrijfsobligaties werd 0,3% rendement behaald. Het rendement van obligaties gekoppeld aan inflatie was 2,8% negatief. Hoogrentende obligaties behaalden 1,5% rendement.

Wat vond u van deze uitgave?

Wat vindt u van deze kwartaalupdate? Geef hier uw mening.