Vooruitzichten aandelenmarkten

De groei van de economie vertraagt momenteel een beetje en de roep om meer stimulans vanuit overheden (meer investeringen) en de ECB (goedkope kredieten) neemt toe. Bedrijven hebben moeite om de winstgevendheid op peil te houden, de voorspellingen voor de komende jaren zijn doorgaans een iets lagere winst. De huidige koersen zijn kwetsbaarder en de kans op een correctie neemt toe. Wij onderwegen de categorie aandelen daarom in de modelportefeuilles.


Onzekerheden Italië in de maak

Doordat de economie krimpt, zullen er op enig moment nieuwe hervormingsmaatregelen genomen moeten worden. Onenigheid tussen Italië en Europa over het begrotingstekort ligt op de loer. Dit heeft al eerder voor spanningen in Europa gezorgd. Verschil van inzicht over 'het groeitempo' kan er niet meer zijn; Italië bevindt zich na twee kwartalen van economische krimp officieel in een (lichte) recessie.

Duitsland niet langer de groeimotor

De groeivooruitzichten voor Duitsland zijn ook neerwaarts bijgesteld. De Duitse regering heeft de verwachtingen gehalveerd tot 0,5% voor 2019. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een afzwakkende economische groei in de wereld en de aanhoudende handelsspanningen. Die spanningen kunnen grote gevolgen hebben voor de Duitse export. Een lagere Duitse groei raakt ook de rest van Europa.

Brexit uitgesteld tot 31 oktober

Het uitstel van de Brexit is op korte termijn positief. Hoewel een harde Brexit zeker niet is uitgesloten, heeft het Verenigd Koninkrijk meer tijd om intern tot overeenstemming te komen. Pas daarna kan het formeel een akkoord sluiten met Europa over uittreding. Het is nog geen gelopen race, maar de spanning is er voorlopig even vanaf.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2019 van Europa Portefeuille

1,4%
Rest
10,6%
Opkomend Europa
88,0%
Europa
1,4%
Rest
10,6%
Opkomend Europa
88,0%
Europa
1,4%
Rest
10,6%
Opkomend Europa
88,0%
Europa
1,4%
Rest
10,6%
Opkomend Europa
88,0%
Europa