Vooruitzichten obligatiemarkten

De kapitaalmarktrente is in veel ontwikkelde landen erg laag. In sommige landen die als zeer kredietwaardig worden beoordeeld, bijvoorbeeld Duitsland, schommelt de rente rond de 0%. Dit betekent dat veel overheidsobligaties geen tot nauwelijks rendement opleveren. Bij bedrijfsobligaties is de vergoeding afhankelijk van het risico dat je als belegger wilt nemen. Wij vertrouwen daarom op een combinatie van beide; obligaties van sterke kredietwaardigheid als zekerheid (laag risico) en obligaties met een risicovoller karakter voor het mogelijk hogere rendement.

Weging obligaties

We verwachten geen grote renteveranderingen, gezien de economische verwachtingen en de inflatie die nog steeds laag is. Bij de huidige lage rente is het rendementsperspectief beperkt. Wij handhaven de lagere weging van de categorie obligaties.

Overheids- en bedrijfsobligaties

De lange rente is in veel Europese landen erg laag. In een aantal landen is de rente bijna nul procent of zelfs negatief. Het rendementsperspectief is hierdoor beperkt. Obligaties van financieel sterke bedrijven vergoeden een iets hogere rente dan overheidsobligaties; die hebben daarom onze voorkeur. Maar we kunnen niet uitsluiten dat de rente nog verder daalt; de economische verwachtingen in veel landen zijn namelijk minder goed. Hierdoor kan er ook rendement behaald worden op overheidsobligaties.

‘In een aantal landen in Europa is de rente bijna nul procent of zelfs negatief. Het rendements­perspectief is hierdoor beperkt.’

Hoogrentende obligaties

Als rente stijgt, bieden hoogrentende obligaties vaak een beetje bescherming. Wij verwachten dat niet alleen de rente laag blijft, maar ook dat de risicopremie vooralsnog niet sterk aantrekt. Daarom is de hoge vergoeding op deze obligaties nog steeds erg aantrekkelijk.

Inflatie gekoppelde obligaties

Deze categorie is momenteel minder in trek, doordat de inflatieverwachtingen nauwelijks toenemen. Wel profiteren inflatie gekoppelde obligaties meer dan gemiddeld van een dalende rente, door de lange looptijden. Wij handhaven het belang in deze obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2019 van Europa Portefeuille

11,2%
Opkomende landen
8,7%
Pacific
33,4%
Noord-Amerika
46,7%
Europa
11,2%
Opkomende landen
8,7%
Pacific
33,4%
Noord-Amerika
46,7%
Europa
11,2%
Opkomende landen
8,7%
Pacific
33,4%
Noord-Amerika
46,7%
Europa
Europa
Noord-Amerika
Pacific
Opkomende landen
11,2%
Opkomende landen
8,7%
Pacific
33,4%
Noord-Amerika
46,7%
Europa