Vooruitzichten

Positief beursjaar verwacht

De economische vooruitzichten voor de tweede helft van 2021 zijn positief. De komende maanden voorzien wij de kans op een hoge volatiliteit op de beurzen. Veel zal afhangen van het verloop van het komende cijferseizoen: bedrijven komen met de resultaten over het eerste kwartaal en de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Producenten zijn voorlopig positief gestemd, het vertrouwen onder hen neemt toe en het vertrouwen van inkoopmanagers is hoopvol.


“Wij verwachten dat 2021 een positief beursjaar zal worden. Maar negatieve verrassingen kunnen op de korte termijn de stemming onder beleggers beïnvloeden”

Recent zijn de groeiprognoses van het IMF en de OESO opwaarts bijgesteld. Zij gaan uit van een wereldwijde economische groei van 6%. We zien veel westerse landen hun vaccinatieprogramma verder uitrollen en de lock­down­maatregelen langzaam afbouwen. Wij verwachten dat 2021 een positief beursjaar zal worden. Maar negatieve verrassingen kunnen op de korte termijn de stemming onder beleggers beïnvloeden.


In de Verenigde Staten heeft president Joe Biden het American Jobs Plan aangekondigd. Dit investeringsprogramma van 2.000 miljard dollar, met de focus op infrastructuur, heeft als doel miljoenen banen te creëren. De keerzijde hiervan is dat het gefinancierd moet worden door hogere belastingen voor bedrijven. Dat kan de winstgevendheid negatief beïnvloeden. Het plan zal daarom niet zonder slag of stoot door het congres worden aangenomen.


Centrale banken blijven voorlopig wereldwijd de economie stimuleren en houden de rente laag. De Bank of Japan heeft in maart de zoveelste nieuwe tool ingezet om de rente te verlagen en handhaaft daarnaast het lopende aankoopbeleid van Exchange Traded Funds (ETF’s) en vastgoedfondsen. De FED heeft aangegeven het stimulerende beleid door te zetten ondanks een (tijdelijk) oplopende inflatie. Ook de ECB heeft recent de aankopen van obligaties binnen het pandemie-opkoopprogramma opgeschroefd.


Voor aandelenbeleggingen zijn de vooruitzichten aantrekkelijk. Wel hebben wij oog voor de relatief hoge waarderingen van aandelen in sommige sectoren.. Winstnemingen door beleggers of onverwachte tegenvallers van bedrijven kunnen voor forse tussentijdse bewegingen zorgen. Wij verwachten echter niet dat dit tot een structurele correctie zal leiden. De groei van de economie en het forse herstel van de meeste bedrijfswinsten zorgen voor goede prognoses.


Bij obligatiebeleggingen voorzien wij een stabilisatie van de huidige renteniveaus na de recente stijgingen. Dit mede gezien het belang dat centrale banken hechten aan een lage rentestand om de economie niet te schaden. Wij verwachten op korte termijn geen forse toename van het aantal bedrijven dat in de problemen gaat komen. De risicopremie zien wij daarom ook niet fors oplopen.

Vooruitzichten aandelenmarkten

De macro-economische vooruitzichten voor aandelenbeleggingen zijn positief. De verwachting van het IMF en de OESO is dat de wereldeconomie in 2021 met circa 6% zal groeien. De economieën van veel westerse landen profiteren optimaal van de investerings­programma’s van overheden. Ook centrale banken blijven de groei faciliteren door de rente laag te houden. Dit stimuleert de krediet­verlening, wat gunstig is voor bedrijfs­investeringen.


Daarnaast zullen uitgestelde consumenten­bestedingen bijdragen aan de groei van de wereldhandel. Dit zal niet alleen westerse landen ten goede komen, maar juist ook opkomende landen profiteren hiervan vanwege hun aan de export gerelateerde economie. Deze landen worden geholpen door gestegen grondstofprijzen. Tegelijkertijd zorgt deze stijging voor een oplopende inflatie in westerse landen.


“Na de coronacrisis die in maart 2020 begon, ziet de toekomst er op economisch vlak weer een stuk rooskleuriger uit”

Na de coronacrisis die in maart 2020 begon, ziet de toekomst er op economisch vlak weer een stuk rooskleuriger uit. Onze verwachting is dat veel bedrijven de komende tijd goede kwartaal­resultaten laten zien. Daarbij gaat het niet alleen om de vergelijking met voorgaande periodes, maar vooral om de verwachting voor de rest van dit jaar. Wij zijn hierover redelijk optimistisch gestemd. Een aandachtspunt is of bedrijven in staat zullen zijn de gestegen grondstofprijzen door te berekenen aan de consumenten.


Voor aandelenkoersen zien wij daarom een goede bodem onder het huidige niveau. Hierbij houden wij er wel rekening mee dat tegen­vallende berichtgeving tot een kort­stondige koers­reactie kan leiden. Bijvoorbeeld als aandelen van bedrijven in hoog gewaardeerde sectoren de verwachtingen niet geheel waar kunnen maken.


Op het huidige beursniveau, waarbij de koers van een aantal bedrijven op recordhoogte staat, liggen koersdalingen dan voor de hand. Daarom vinden wij investeren in traditionele sectoren zoals financiële waarden, voeding of energie net zo belangrijk als investeren in sterk groeiende sectoren zoals communicatie en technologie. Mede omdat er nog steeds weinig aantrekkelijke beleggings­alternatieven zijn, voorzien wij een positief beleggingsjaar voor aandelen.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2021 van Wereld Portefeuille

36,0%
Europa
46,9%
Noord-Amerika
7,3%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
36,0%
Europa
46,9%
Noord-Amerika
7,3%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
36,0%
Europa
46,9%
Noord-Amerika
7,3%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
36,0%
Europa
46,9%
Noord-Amerika
7,3%
Pacific
9,8%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

In de Verenigde Staten staat de inflatie­verwachting momenteel op het hoogste niveau sinds augustus 2018. De lange rente is daardoor de laatste tijd gestegen. Wij denken wel dat de inflatie tijdelijk nog wat verder kan stijgen, maar verwachten niet dat de rente daardoor structureel zal stijgen.


De FED heeft aangegeven dat zij ondanks de toegenomen inflatieverwachtingen niet voornemens is de rente te verhogen of de monetaire maatregelen aan te passen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de FED nog steeds een zwakke arbeidsmarkt ziet. Het ongewijzigde monetaire beleid tempert de angst voor taper tantrum, het terug­draaien van stimulerende maatregelen waardoor een kapitaalvlucht uit zwakkere landen ontstaat. Mede daarom zien wij voor dit jaar nog goede kansen voor obligaties uit opkomende landen.


Ook in Europa is er ondanks de gestegen economische groeiverwachtingen volgens ons geen reden dat de lange rente sterk zal stijgen. De ECB blijft voorlopig doorgaan met het maandelijks opkopen van grote pakketten obligaties en houdt de korte rente tot in 2022 laag.

Bedrijfsobligaties vinden wij aantrekkelijk omdat het rendement aantrekkelijk is versus het hogere risico ten opzichte van overheids­obligaties. Bedrijven kunnen goed aan hun verplichtingen blijven voldoen doordat de economische groei aantrekt, de rente laag blijft en financiering eenvoudig beschikbaar wordt gesteld.


Wij denken dat de spread op hoogrentende obligaties dit jaar niet sterk zal stijgen. De hoge vergoeding en de gemiddeld kortere looptijd van deze obligaties maken deze categorie aantrekkelijk.


De rente is laag, en daarmee is de yield van vrijwel alle obligaties laag. Een onverwachte verdere rentestijging (zoals in het eerste kwartaal) heeft negatieve gevolgen op de koersen van obligatiebeleggingen. Om dit risico te beperken blijven wij de categorie obligaties in de modelportefeuilles onderwegen.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2021 van Wereld Portefeuille


52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
13,2%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.