De modelportefeuilles zijn gewijzigd

Goud opgenomen in de modelportefeuilles

Wij hebben in de modelportefeuilles in de beleggingscategorie grondstoffen een beleggingsfonds in goud opgenomen. Door beleggen in goud toe te voegen ontstaat meer diversiteit van de beleggingen. Dit zorgt voor meer risicospreiding. Onze belangrijkste redenen om voor beleggen in goud te kiezen, zijn:

Bescherming tegen inflatie

Als de inflatie stijgt, dan stijgt de prijs van goud meestal ook. Een (sterk) stijgende inflatie is meestal nadelig voor aandelen- en obligatiebeleggingen doordat dan ook de rente stijgt. Dit wordt dan (deels) gecompenseerd door de waardestijging van goud.

‘Naast risicospreiding is goud op zichzelf ook een interessante belegging’

Bescherming tegen geopolitieke spanningen

Als er op de financiële markten onrust ontstaat door geopolitieke spanningen, dan kunnen aandelenkoersen sterk dalen. Denk bijvoorbeeld aan het escaleren van het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. De prijs van goud kan dan stijgen omdat beleggers goud zien als een mogelijke ’veilige haven’.

Interessante belegging

Naast risicospreiding is goud op zichzelf ook een interessante belegging. Goud kan een alternatief zijn voor sommige obligaties die door de lage rentestand geen tot nauwelijks rendement meer genereren.

In elk beleggingsprofiel is 5% goud toegevoegd

Wij hebben de iShares Physical Gold ETC hiervoor geselecteerd. Dit beleggingsfonds heeft de onderliggende waarde (goud in dit geval) daadwerkelijk in bezit en werkt niet met derivaten. De waardeontwikkeling van dit fonds volgt de prijs van fysiek goud. Het fonds heeft lage kosten en is een goede toevoeging aan de overige beleggingen in de modelportefeuilles.

De aandelen­beleggingen en obligatie­beleggingen zijn gewijzigd

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen voeren we één wijziging door. Het NN Japan Fund wordt vervangen door het Vanguard Japan Stock Index Fund. De belangrijkste reden hiervoor is dat het rendement van het NN Japan Fund iets achter blijft bij de verwachtingen.

Het volgende beleggingsfonds is toegevoegd:

 • Vanguard Japan Stock Index Fund
  Het Vanguard Japan Stock Index Fund is een indexbeleggingsfonds dat de ontwikkeling van de breed gespreide MSCI Japan aandelenindex volgt. Deze index bestaat vooral uit grote en middelgrote Japanse ondernemingen. Het fonds kent lage kosten en geeft een goede exposure naar de Japanse aandelenmarkt.

Het volgende beleggingsfonds is verwijderd:

 • NN Japan Fund

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De wegingen van de beleggingsfondsen zijn aangepast. Ook wordt er een aantal fondsen vervangen waarvan de prestatie tegenvalt of waarvoor wij betere alternatieven hebben gevonden. De toegevoegde beleggingsfondsen passen beter bij onze vooruitzichten en zijn een goede aanvulling op de andere obligatiefondsen.

De volgende obligatiebeleggingsfondsen zijn toegevoegd:

 • GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) 
  Dit fonds kan reageren op mogelijke rentebewegingen.
  In het verleden heeft dit fonds zich minder dan gemiddeld kwetsbaar getoond in periodes waarin de rente snel steeg. De duratie (rentegevoeligheid) is laag en de beleggingen zijn wereldwijd gespreid over vooral kredietwaardige, sterke bedrijven en overheden. Het fonds dekt het risico af (hedging) van valutaschommelingen van de US Dollar.
 • NN (L) Euro Green Bond
  Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfs- en semi-overheidsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Gezien de samenstelling van de totale markt voor “Green Bonds” is er relatief veel geïnvesteerd in Europa.
  De focus van het fonds ligt op bedrijven die duidelijk kunnen aantonen dat de investering een positief effect heeft op het milieu (CO2 reductie).
 • Standard Life European Corp Bond
  Dit fonds belegt in Europese bedrijfsobligaties.
  Het fonds streeft naar kapitaalgroei op de lang termijn en kan in verschillende types bedrijfsobligaties investeren. Het koersrisico van investeringen in andere valuta dan de euro worden doorgaans afgedekt.

De volgende obligatiebeleggingsfondsen zijn uit de selectie verwijderd:

 • Blackrock Asian Tiger Bond Fund 
 • iShares $ Corp Bond Fund 
 • NN (L) Euro Covered Bond 
 • NN (L) Global Bond Opportunities

Liquiditeiten

De liquiditeiten zijn in de modelportefeuilles weer volledig belegd. Met uitzondering van de meest defensieve modelportefeuilles (defensief 1, 2 en 3) waar standaard een gedeelte liquiditeiten in zit.