Analyse en beleggingsresultaten

Vooruitzichten volgend kwartaal

Economisch gezien staan bijna alle signalen op groen! De vooruitzichten zijn voor alle regio’s positief. Een mogelijke bedreiging zou een rentestijging kunnen zijn. Maar omdat centrale banken bij het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen hiermee sterk rekening lijken te houden, is dit risico in 2018 nog klein.

Lees verder