Vooruitzichten aandelenmarkten

In veel regio's lijkt de producerende industrie door het dieptepunt heen. In enkele landen is er nog wel een krimp in de industrie te zien, maar de producenten­verwachtingen in december zijn beter dan verwacht. De Chinese economie lijkt te stabiliseren, zeker nu er een gedeeltelijke handelsdeal met de Verenigde Staten is. Wij denken dat dit een positieve invloed heeft op veel opkomende landen. Voor de meeste westerse economieën voorzien wij een bescheiden economische groei.


Voor 2020 zijn we positief over aandelen­beleggingen. Aandelen blijven ten opzichte van andere beleggings­categorieën namelijk aantrekkelijk gewaardeerd. De winst­verwachtingen voor bedrijven zijn ook redelijk positief. Voor het komende cijferseizoen verwachten we geen forse neerwaartse winst­bijstellingen. De kans op een wereldwijde recessie is afgenomen.

“Verschillende gebeurtenissen in de wereld kunnen grote invloed hebben op het beleggerssentiment”

We houden rekening met een sterke beweeglijkheid van de aandelenkoersen. Verschillende gebeurtenissen in de wereld kunnen tussentijds namelijk grote invloed hebben op het beleggerssentiment. Denk daarbij aan de presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, de Brexit-deadline en hernieuwde spanningen in het Midden Oosten. Wij verwachten de aandelenbeleggingen binnenkort uit te breiden.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2019 van Trends Portefeuille

38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Niets is onmogelijk, maar de kans op nóg veel lagere rentes is klein in veel Westerse landen. Het rendementsperspectief voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid is daarom beperkt. Toch zijn er goede kansen om rendement te behalen. Investeringen in meer risicovollere obligaties zijn hiervoor nodig. Daarnaast is een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën belangrijk om het totale risico beperkt te houden.

In 2020 ligt de uitdaging bij obligatiebeleggingen op waardebehoud. Wij verwachten de obligatiebeleggingen hierop binnenkort aan te passen.


“De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan”

Overheids- en bedrijfsobligaties

‘Een kleine kans met grote gevolgen’, dat omschrijft de markt voor overheids- en bedrijfsobligaties het best. De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan. Vooral het aanvangsrendement op overheidsobligaties is laag, doordat centrale banken de rente laag houden. Onze voorkeur gaat daarom nog steeds uit naar bedrijfsobligaties.

“Risicopremie staat in historisch perspectief op een laag niveau”

Hoogrentende obligaties

De ‘hoge rente’ op hoogrentende obligaties is een vergoeding voor het hoge risico. Deze zogeheten risicopremie staat in historisch perspectief op een laag niveau. Wij verwachten niet dat deze risicopremie snel stijgt. Wij willen wat minder risico in onze obligatieportefeuille en bouwen onze positie in hoogrentende obligaties binnenkort iets af.


Aan inflatie gekoppelde obligatie

Onze inflatieverwachtingen zijn niet gewijzigd. Deze categorie zorgt voor een brede spreiding. Wij behouden onze positie, vanwege de doorgaans hogere kwaliteit van aan inflatie gekoppelde obligaties.


Opkomende landen

De obligaties van opkomende landen blijven een aantrekkelijk rendement bieden. De sterke economische groei in veel opkomende landen zorgt voor een aantrekkelijke vergoeding en de kans op koersstijgingen. Wij zien goede kansen voor obligaties uit opkomende landen.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2019 van Trends Portefeuille


52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%

Bron: Bloomberg / Morningstar