Vooruitzichten

Positieve economische vooruitzichten

De economische vooruitzichten zijn positief. Geopolitieke onzekerheden zoals de Brexit, het handelsconflict en het Midden-Oosten zijn afgenomen. De verwachting is dat de winst van bedrijven in 2020 op peil blijft. De angst voor een recessie is voorlopig uit het zicht. Wij verwachten dat wij de aandelenbelangen binnenkort uitbreiden.


“Wij verwachten binnenkort uitbreiding op de aandelen­belangen”

Voor obligatiebeleggingen zal het een uitdagend jaar worden. De kans op rentestijgingen is beperkt doordat centrale banken de rente laag houden. De keerzijde daarvan is dat het verwachte rendement op veel obligaties in 2020 laag of zelfs negatief is. We verwachten bij de obligatiebeleggingen binnenkort iets minder risico te nemen.


Wij behouden onze beleggingen in goud. Dat doen we enerzijds vanwege de risicospreiding en anderzijds vanwege de lage correlatie met de andere beleggings­categorieën.

Vooruitzichten aandelenmarkten

In veel regio's lijkt de producerende industrie door het dieptepunt heen. In enkele landen is er nog wel een krimp in de industrie te zien, maar de producenten­verwachtingen in december zijn beter dan verwacht. De Chinese economie lijkt te stabiliseren, zeker nu er een gedeeltelijke handelsdeal met de Verenigde Staten is. Wij denken dat dit een positieve invloed heeft op veel opkomende landen. Voor de meeste westerse economieën voorzien wij een bescheiden economische groei.


Voor 2020 zijn we positief over aandelen­beleggingen. Aandelen blijven ten opzichte van andere beleggings­categorieën namelijk aantrekkelijk gewaardeerd. De winst­verwachtingen voor bedrijven zijn ook redelijk positief. Voor het komende cijferseizoen verwachten we geen forse neerwaartse winst­bijstellingen. De kans op een wereldwijde recessie is afgenomen.

“Verschillende gebeurtenissen in de wereld kunnen grote invloed hebben op het beleggerssentiment”

We houden rekening met een sterke beweeglijkheid van de aandelenkoersen. Verschillende gebeurtenissen in de wereld kunnen tussentijds namelijk grote invloed hebben op het beleggerssentiment. Denk daarbij aan de presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, de Brexit-deadline en hernieuwde spanningen in het Midden Oosten. Wij verwachten de aandelenbeleggingen binnenkort uit te breiden.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2019 van Trends Portefeuille

38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%
38,4%
42,5%
9,0%
10,1%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Niets is onmogelijk, maar de kans op nóg veel lagere rentes is klein in veel Westerse landen. Het rendementsperspectief voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid is daarom beperkt. Toch zijn er goede kansen om rendement te behalen. Investeringen in meer risicovollere obligaties zijn hiervoor nodig. Daarnaast is een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën belangrijk om het totale risico beperkt te houden.

In 2020 ligt de uitdaging bij obligatiebeleggingen op waardebehoud. Wij verwachten de obligatiebeleggingen hierop binnenkort aan te passen.


“De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan”

Overheids- en bedrijfsobligaties

‘Een kleine kans met grote gevolgen’, dat omschrijft de markt voor overheids- en bedrijfsobligaties het best. De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan. Vooral het aanvangsrendement op overheidsobligaties is laag, doordat centrale banken de rente laag houden. Onze voorkeur gaat daarom nog steeds uit naar bedrijfsobligaties.

“Risicopremie staat in historisch perspectief op een laag niveau”

Hoogrentende obligaties

De ‘hoge rente’ op hoogrentende obligaties is een vergoeding voor het hoge risico. Deze zogeheten risicopremie staat in historisch perspectief op een laag niveau. Wij verwachten niet dat deze risicopremie snel stijgt. Wij willen wat minder risico in onze obligatieportefeuille en bouwen onze positie in hoogrentende obligaties binnenkort iets af.


Aan inflatie gekoppelde obligatie

Onze inflatieverwachtingen zijn niet gewijzigd. Deze categorie zorgt voor een brede spreiding. Wij behouden onze positie, vanwege de doorgaans hogere kwaliteit van aan inflatie gekoppelde obligaties.


Opkomende landen

De obligaties van opkomende landen blijven een aantrekkelijk rendement bieden. De sterke economische groei in veel opkomende landen zorgt voor een aantrekkelijke vergoeding en de kans op koersstijgingen. Wij zien goede kansen voor obligaties uit opkomende landen.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2019 van Trends Portefeuille


52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%
52,4%
27,4%
7,5%
12,7%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.