Beleggingsresultaat

Benieuwd welk rendement we voor u behaald hebben?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Rendement afgelopen kwartaal

In het tweede kwartaal was het rendement in alle modelportefeuilles positief. Aandelenbeleggingen hebben door betere economische omstandigheden en onverwacht goede bedrijfscijfers positief bijgedragen. De categorie hoogrentende obligaties deed het dit kwartaal goed. Bedrijfsobligaties presteerde het minst goed. Per saldo was het rendement op de obligatiebeleggingen positief.


Het rendement van modelportefeuille Neutraal 4 met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen kwam het afgelopen kwartaal uit op 0,84%. Over de eerste helft van 2017 is het rendement 2,79% positief.

Netto rendement 2e kwartaal en 1e halfjaar 2017 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendementscijfers zijn na kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale‑Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen voor de strategie Europa. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Verklarende woordenlijst