Vooruitzichten

De vooruitzichten voor beleggers zijn positief. De economische ontwikkeling is in veel landen redelijk tot goed. Begin juni publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar vooruitzichten in Better, but not good enough. De OESO voorspelt in dit document dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar verder zal groeien. Voorwaarde is wel dat een aantal landen noodzakelijke hervormingen doorvoeren. De belangrijkste redenen voor deze positieve verwachting zijn het toegenomen vertrouwen bij bedrijven en consumenten, de groeiende werkgelegenheid en de sterke productiegroei. De OESO rekent, net als het IMF, op een wereldwijde economische groei van 3,5% voor dit jaar en 3,6% voor volgend jaar. Tussen de regio’s ziet de OESO wel verschillen in groeitempo. De Europese economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,8% en de Amerikaanse economie met 2,1%. In China ziet de zij de groei afzwakken tot 6,6%. De groei van de Japanse economie zal rond de 1,5% bedragen.


Vooral aandelenbeleggers profiteren van een verder aantrekkende wereldwijde economische groei. Dit is positief voor de arbeidsmarkt en uiteindelijk ook voor het consumentenvertrouwen en de bestedingen. Zo zien we momenteel al dat de winstgroei bij veel bedrijven aantrekt en de investeringen toenemen. Vooral in de Europese economie zien we mogelijkheden voor verdere groei. Ook is de politieke onzekerheid grotendeels naar de achtergrond verdwenen. Onder andere daarom hebben we de Europese beleggingen uitgebreid en is het aandelenbelang weer volledig ingevuld.


In de Verenigde Staten stabiliseert de economische groei. De zeer optimistische verwachtingen van de regering onder leiding van president Trump lijken wat afgezwakt. Een aantal aangekondigde hervormingen van bijvoorbeeld het zorg- en belastingstelsel komen moeilijker dan verwacht van de grond.


Op de obligatiemarkt verwachten wij geen grote veranderingen. De belangrijkste centrale banken, ECB en FED, hebben de laatste tijd geen wijzigingen voor de korte termijn aangekondigd. Op de lange termijn blijft het risico van een rentestijging wel bestaan. Als extra beschermende maatregel houden we vast aan onze onderweging in de beleggingscategorie obligaties, en houden deze liquide.

Vooruitzichten aandelenmarkten

De economische verwachtingen zijn over het algemeen positief. Vooral de winstgroei bij bedrijven is in veel landen een sterke steun voor de aandelenkoersen. Bedrijven investeren meer en de markt van fusies en overnames is levendig.


Ook het consumentengedrag draagt positief bij aan de economische groei. Het consumentenvertrouwen is sterk en de bestedingen trekken aan. Dit is onder andere te danken aan de goede ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Wel zijn er grote verschillen tussen Noord- en Zuid-Europese landen. In Zuid-Europa is de werkloosheid nog hoog.


Over de hele aandelenmarkt gezien zijn de koerswinstverhoudingen in Europa historisch gezien niet te hoog. De sterke winstgroei zal voorlopig wel aanhouden. Onder andere door het ontbreken van andere aantrekkelijke alternatieven, blijven aandelen de meest kansrijke beleggingscategorie.

Regionale verdeling aandelen per
30 juni 2017 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Voor de korte termijn verwachten wij geen grote veranderingen in het rentebeleid van de ECB. De inflatieverwachtingen zijn de laatste maanden iets getemperd ondanks de goede economische vooruitzichten. Uit recente opmerkingen van Draghi is af te leiden dat er op de middellange termijn een eind zal komen aan de extreem lage korte rente. Ook zal het opkoopprogramma geleidelijk worden afgebouwd.


Voor obligatiebeleggingen met een hoge kredietwaardigheid (financieel sterke overheden en bedrijven) verwachten wij de komende maanden een ongewijzigd beeld. De bijdrage aan het rendement zal door de lage rentestand beperkt blijven.


Obligaties met een hoger risico, hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen, bieden nog steeds een aantrekkelijke vergoeding. Dit biedt wat compensatie tegen het hogere risico op koersdalingen door eventuele toekomstige rentestijgingen. Op de lange termijn lijkt de kans op een rentestijging groter dan op een rentedaling. Onder andere door de historisch lage rentestanden waar we nu mee te maken hebben.


We blijven waakzaam en zorgen voor een goede spreiding over verschillende obligatiecategorieën. We handhaven de kleine onderweging en houden dit gedeelte liquide.

Regionale verdeling obligaties per 30 juni 2017 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Verklarende woordenlijst