Analyse en beleggingsresultaten

Terugblik afgelopen kwartaal​​​​​​​​​​​​​​

De meeste aandelenbeurzen zijn in het tweede kwartaal van 2017 iets gestegen. Door weinig aanpassingen in het beleid van de centrale banken, behaalden de obligatiebeurzen in vrijwel alle regio’s kleine plusjes. Valuta-effecten hadden dit kwartaal een grote invloed. Dit kwam door de waardestijging van de euro ten opzichte van andere belangrijke valuta. Hierdoor hebben, in euro’s gemeten, veel niet-Europese indices een stukje terrein prijsgegeven.

In Europa is de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen positief ontvangen. President Emmanuel Macron staat bekend om zijn pro-Europese houding. Hierdoor is het risico dat Frankrijk uit de Europese Unie stapt zo goed als verdwenen. Beleggers reageerden hier positief op.


In het Verenigd Koninkrijk schreef premier Theresa May in maart, enigszins onverwacht, nieuwe parlementsverkiezingen uit. Haar hoop was een groter mandaat voor de Brexit-onderhandelingen. De uitslag van deze parlementsverkiezingen in juni, pakte echter anders uit. Haar conservatieve partij verloor de meerderheid in het Lagerhuis. De onderhandelingspositie van het Verenigd Koninkrijk lijkt hiermee verzwakt. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de gesprekken over de uittreding uit de Europese Unie. Het Britse Pond is na deze verkiezingsuitslag verder verzwakt.


De rente is aan het eind van dit kwartaal in de belangrijkste regio’s iets gestegen. In Europa is de economische ontwikkeling positief. Volgens de ECB verlopen de economische- en inflatieontwikkelingen volgens verwachting. De ECB heeft de korte rente niet veranderd. Ook zijn geen wijzigingen voor het afbouwen van het stimuleringspakket aangekondigd. Na deze aankondiging deed Draghi positieve uitspraken over de economische situatie in Europa. Hieruit begreep de markt dat er misschien eerder dan verwacht een einde komt aan het huidige soepele monetaire beleid. Hierdoor liep de rente in de laatste week van het tweede kwartaal relatief fors op. In Noord-Amerika lijkt de economische groei iets af te vlakken en daalde de lange rente. De FED was toch gematigd positief en zag ruimte om de (korte) rente te verhogen. De acties van zowel de ECB als de FED waren redelijk zoals verwacht.

Terugblik aandelenmarkten

Aandelenbeleggingen hebben, omgerekend in euro’s, wereldwijd in het tweede kwartaal een negatief rendement van ongeveer 2% laten zien. Dit kwam vooral door de stijging van de euro. Die nam gemiddeld 7% in waarde toe ten opzichte van veel belangrijke andere valuta. Wereldwijd zagen we een aantrekkende economie.


Het best presterende beleggingsthema dit kwartaal was Demografie (vergrijzing). De verwachting is dat de kosten van de zorg verder toenemen. Na een sterk eerste kwartaal kwam het rendement voor dit thema weer uit op bijna 7%. Het thema Agribusiness (landbouwgrondstoffen en producten) daalde 5% door de wereldwijd afgenomen grondprijzen.


Europa was de best presterende regio. Voor beleggers in euro’s zelfs de enige regio met een positief resultaat. Het rendement was dit kwartaal 0,7%. De uitslag van de Franse verkiezingen zorgde voor afname van de politieke spanningen in Europa. Daarnaast waren gepubliceerde macro-economische cijfers meestal beter dan verwacht. Ook verrasten de meeste bedrijfscijfers positief. Samen met de relatief aantrekkelijke waarderingen, was dit voor beleggers een steun in de rug en aanleiding om meer Europese aandelen te kopen.


De regio Noord-Amerika kampt met iets tegenvallende economische cijfers. De arbeidsmarkt blijft stabiel, maar de detailhandelscijfers vielen tegen. Mogelijk geven consumenten minder uit door de beperkte loonstijging. Verder is de huizenmarkt minder sterk aangetrokken. Onder andere door de minder sterke economische groei, is de waarde van de US dollar ongeveer 7% gedaald ten opzichte van de euro. Aandelenkoersen zijn voor beleggers in euro’s 4% gedaald.


In de regio Pacific zijn de koersen dit kwartaal in euro’s met 3,1% gedaald. Vooral Australië heeft veel last van dalende grondstofprijzen. De koersen daalden daar dan ook met bijna 9%. De winsten uit het eerste kwartaal zijn daarmee ongedaan gemaakt. In Japan waren er over het algemeen wel sterke economische cijfers: Japanse aandelen stegen gemiddeld 7%. Door de daling van de Japanse Yen werd ook die winst geheel teniet gedaan.


De regio opkomende landen corrigeerde licht, koersen daalden in euro’s met 1,2%. Hoge autonome groei in de opkomende landen kon de aandelenkoersen niet in beweging krijgen. In China probeert men met nieuwe regelgeving het fenomeen Shadow Banking (kredietverlening die buiten banken om gaat) een halt toe te roepen. Hiermee probeert men grote koersbewegingen op de beurzen in de toekomst tegen te gaan.

Regionale aandelenrendementen
31 maart 2017 tot 30 juni 2017

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendement obligatiecategorieën
31 maart 2017 tot 30 juni 2017

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Terugblik obligatiemarkten

Op de obligatiemarkten was het in het tweede kwartaal relatief rustig. In Europa heeft de ECB geen directe veranderingen in haar beleid doorgevoerd. In de Verenigde Staten werd de rente zoals verwacht door de FED verhoogd. De 10-jaars rente is in Europa in de laatste week van juni relatief fors opgelopen.


Geen wijzigingen bij de ECB
De ECB heeft geen wijzigingen in het rentebeleid aangekondigd. Het opkoopprogramma bleef tijdens de laatste ECB vergadering ongewijzigd. De ECB verwacht dat de rente voor langere tijd op het huidige (lage) niveau blijft. De ECB gaf de nuance dat de rente volgens hen niet nóg lager wordt. Ook gaf de ECB aan dat de economie en inflatie zich volgens verwachting ontwikkelen. Daarmee zijn de vooruitzichten wel wat bijgesteld en verwachten beleggers dat de rente eerder kan oplopen dan tot nu toe ingeschat.


FED verhoogt de rente
Geheel volgens verwachting van beleggers heeft de FED op 14 juni 2017 de rente met 0,25% verhoogd. Dit is de derde verhoging in een half jaar tijd. Ook bleven de vooruitzichten met betrekking tot toekomstige rentestappen ongewijzigd. Met de renteverhoging is weer een stap gezet naar een ‘normalisatie’ van de rente; een rentestand die past bij de economische- en inflatieverwachtingen. De eerstvolgende renteverhoging wordt pas eind van dit jaar verwacht. Maar doordat macro-economische cijfers de laatste maanden wat afzwakken is een verhoging minder zeker geworden.


Rendementsverschillen
De rendementsverschillen binnen de obligatiecategorieën zijn dit kwartaal beperkt gebleven. Overheidsobligaties kenden zowel Wereldwijd als in Europa een klein positief rendement. Door de hogere rentevergoeding op bedrijfsobligaties is wereldwijd 1,4% rendement behaald. Europa bleef iets achter. Obligaties gekoppeld aan inflatie gaven in Europa door betere economische vooruitzichten 1,3% rendement. Wereldwijd was dit -1,2%. Ook in de categorie hoogrentende obligaties presteerde Europa het best met 2,3% rendement. In de opkomende landen bleef het rendement dit kwartaal beperkt tot 1,3%.

Wat vindt u van deze kwartaalupdate? Geef hier uw mening.