Vooruitzichten

De vooruitzichten voor beleggers zijn positief. De economische ontwikkeling is in veel landen redelijk tot goed. Begin juni publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar vooruitzichten in Better, but not good enough. De OESO voorspelt in dit document dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar verder zal groeien. Voorwaarde is wel dat een aantal landen noodzakelijke hervormingen doorvoeren. De belangrijkste redenen voor deze positieve verwachting zijn het toegenomen vertrouwen bij bedrijven en consumenten, de groeiende werkgelegenheid en de sterke productiegroei. De OESO rekent, net als het IMF, op een wereldwijde economische groei van 3,5% voor dit jaar en 3,6% voor volgend jaar. Tussen de regio’s ziet de OESO wel verschillen in groeitempo. De Europese economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,8% en de Amerikaanse economie met 2,1%. In China ziet de zij de groei afzwakken tot 6,6%. De groei van de Japanse economie zal rond de 1,5% bedragen.


Vooral aandelenbeleggers profiteren van een verder aantrekkende wereldwijde economische groei. Dit is positief voor de arbeidsmarkt en uiteindelijk ook voor het consumentenvertrouwen en de bestedingen. Zo zien we momenteel al dat de winstgroei bij veel bedrijven aantrekt en de investeringen toenemen. Vooral in de Europese economie zien we mogelijkheden voor verdere groei. Ook is de politieke onzekerheid grotendeels naar de achtergrond verdwenen. Onder andere daarom hebben we de Europese beleggingen uitgebreid en is het aandelenbelang weer volledig ingevuld.


In de Verenigde Staten stabiliseert de economische groei. De zeer optimistische verwachtingen van de regering onder leiding van president Trump lijken wat afgezwakt. Een aantal aangekondigde hervormingen van bijvoorbeeld het zorg- en belastingstelsel komen moeilijker dan verwacht van de grond.


Op de obligatiemarkt verwachten wij geen grote veranderingen. De belangrijkste centrale banken, ECB en FED, hebben de laatste tijd geen wijzigingen voor de korte termijn aangekondigd. Op de lange termijn blijft het risico van een rentestijging wel bestaan. Als extra beschermende maatregel houden we vast aan onze onderweging in de beleggingscategorie obligaties, en houden deze liquide.

Vooruitzichten aandelenmarkten

De economische verwachtingen zijn over het algemeen positief. Vooral de winstgroei bij bedrijven is in veel landen een sterke steun voor de aandelenkoersen. Bedrijven investeren meer en de markt van fusies en overnames is levendig.


Ook het consumentengedrag draagt positief bij aan de economische groei. Het consumentenvertrouwen is sterk en de bestedingen trekken aan. Dit is onder andere te danken aan de goede ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Wel zijn er grote regionale verschillen. Zo is in de Verenigde Staten de arbeidsmarkt zeer sterk maar leidt dit nog niet tot forse loonstijgingen. In Europa ontwikkelt de arbeidsmarkt zich ook goed maar in enkele Zuid-Europese landen is de werkloosheid nog hoog.


Een mogelijke zorg is de hoge waardering van enkele (Amerikaanse) bedrijven. Een aantal technologie-georiënteerde bedrijven staan op hoge koerswinstverhoudingen. De koerswinstverhouding is een waarderingsmaatstaf die een indicatie geeft over de winstgevendheid van het bedrijf versus de prijs van een aandeel. Enkele toonaangevende Amerikaanse bedrijven zijn zéér hoog gewaardeerd, zo staan de FAANG (de aandelen in Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) op hoge koerswinstverhoudingen. Deze bedrijven hebben de hoge waardering waargemaakt; de winstgevendheid is sterk gestegen. Ongeveer 40% van de totale stijging van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten (S&P 500 index) is tot nu toe afkomstig van deze bedrijven. Als de winstgroei op enig moment toch tegenvalt kan dit het sentiment wel negatief beïnvloeden.


Ook in Europa zijn overigens de koerswinstverhoudingen historisch gezien hoog. De sterke winstgroei zal deze hogere prijs van aandelen voorlopig wel blijven steunen.


Onder andere door het ontbreken van andere aantrekkelijke alternatieven, blijven aandelen de meest kansrijke beleggingscategorie.

Regionale verdeling aandelen per
30 juni 2017 van Trends Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Voor de korte termijn verwachten wij geen grote veranderingen in het rentebeleid van de belangrijkste centrale banken in de wereld. De wereldwijde inflatieverwachtingen zijn de laatste maanden iets getemperd, ondanks de goede economische vooruitzichten. Uit recente opmerkingen van centrale bankiers leiden we af dat er op de middellange termijn een eind zal komen aan de extreem lage korte rente. Ook zullen de verschillende opkoopprogramma’s geleidelijk worden afgebouwd.


Voor obligatiebeleggingen met een hoge kredietwaardigheid (financieel sterke overheden en bedrijven) verwachten wij de komende maanden een ongewijzigd beeld. De bijdrage aan het rendement zal door de voorlopig lage rentestand beperkt blijven.


Obligaties met een hoger risico, hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen, bieden nog steeds een aantrekkelijke vergoeding. Dit compenseert het hogere risico op koersdalingen door eventuele toekomstige rentestijgingen enigszins. Want op de lange termijn lijkt de kans op een rentestijging groter dan op een rentedaling. Onder andere door de historisch lage rentestanden waar we nu mee te maken hebben.


We blijven waakzaam en zorgen voor een goede spreiding over verschillende obligatiecategorieën. We handhaven de kleine onderweging en houden dit gedeelte liquide.

Regionale verdeling obligaties per 30 juni 2017 van Trends Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Verklarende woordenlijst