Aandelenbeleggingen iets gestegen in het tweede kwartaal

Het was voor beleggers een positief signaal dat de FED en de ECB bereid bleken de economie verder te stimuleren. En toen president Trump op de G20-meeting aangaf voorlopig af te zien van extra importheffingen op Chinese goederen, stond het licht voor beleggers weer op groen.

Spanning rond Noord-Korea

Een zorgwekkende ontwikkeling was de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Noord-Korea blijft experimenteren met raketlanceringen. Bovendien maken de Verenigde Staten duidelijk dat het land alles doet om de eigen veiligheid en die van haar lokale partners te garanderen. De beurskoersen veranderden uiteindelijk nauwelijks als reactie op de ’oorlogstaal’ uit beide kampen.

De vraag is of beleggers het gevaar van een mogelijk conflict niet willen zien of dat ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zeer kenmerkend was ook het gebrek aan beweging van de Amerikaanse dollar. In het verleden nam de Amerikaanse dollar vaak in waarde toe bij geopolitieke spanningen. Maar dit keer was er bijna geen beweging te zien. Geopolitieke spanningen waren voor ons geen reden om de modelportefeuilles aan te passen.

Geopolitieke spanningen zijn niet nieuw

De dreiging van een conflict tussen landen of in een bepaalde regio spelen al lang. Het Midden-Oosten heeft in het verleden geregeld reden tot zorg gegeven over de hoogte van de olieprijs. De onrust die de ‘Arabische lente’ met zich meebracht, was voor beleggers niet gunstig. Dichter bij huis was het conflict over ‘De Krim’ tussen Oekraïne en Rusland. Dat zorgde aanvankelijk voor een daling van de beurskoersen in Europa.

‘De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken’

Geopolitieke onzekerheden, zoals de Noord-Koreakwestie, hebben vaak op korte termijn invloed op de beurskoersen. Maar op lange termijn wordt die invloed vaak teniet gedaan. De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken. En dat is ook wel begrijpelijk; geen enkel land zit immers op een mogelijke nucleaire oorlog te wachten, Noord-Korea noch de Verenigde Staten.

Regionale aandelenrendementen

31 maart t/m 30 juni 2019

+3,0%

Europa

Europa kampte met tegenvallende economische data. Enerzijds was dit het gevolg van het handelsconflict dat ook in Europa de exportpositie aantast. Anderzijds bleef ook de binnenlandse vraag in veel Europese landen achter. De lonen stegen te weinig, de inflatie kwam niet in de buurt van de ECB-doelstelling en de industrie liet te weinig groei zien. Het was verrassend dat ECB-president Mario Draghi aangaf dat de rente zeker tot medio 2020 laag blijft. Dat de ECB klaarstaat om de economie verder te stimuleren wordt zelfs gezien als "whatever it takes, part II". Hiermee wordt gerefereerd aan Draghi's speech uit juli 2012 waarmee de periode van lage rente en opkoopprogramma's begon.


Aandelenkoersen stegen gemiddeld met 3,0%.

+2,9%

Noord-Amerika

Het werd positief ontvangen dat de FED bereid was om maatregelen te nemen om de economie te stimuleren. Eerder was men neutraler over de ontwikkeling van de economie. De houding van de FED was goed nieuws voor het bedrijfsleven en draagt ook bij aan het consumentenvertrouwen. Toch is het ook zorgelijk dat de inflatie niet stijgt en economische groei niet uit zichzelf verder toeneemt.


Beleggers lijken zich vooralsnog niet druk te maken. Aandelenbeurzen in de Verenigde Staten stegen met 2,9%.

+1,0%

Pacific

In de Pacific viel Australië op met een koersstijging van ruim 5%. Dit kwam vooral door de centrale bank van Australië, die de rente verlaagd heeft tot 1,25%. De bank deed daarmee een poging de economie weer aan te jagen. De economische situatie in Japan veranderde nauwelijks. Ondanks alle pogingen de groei te stimuleren is het succes hiervan zeer beperkt.


Aandelenkoersen in de regio Pacific stegen circa 1%.

-1,2%

Opkomende landen

De regio opkomende landen presteerde het minst. Ondanks dat de macro-economische cijfers in China niet echt tegenvielen, is er wel een toenemende twijfel over de toekomstige groei. Landen die in ruime mate afhankelijk zijn van China hebben het moeilijk door het handelsconflict.


Aandelenkoersen in opkomende landen daalden gemiddeld met 1,2%.