Obligatiebeleggingen profiteren van rente

Beleggers rekenen op meerdere renteverlagingen in 2019 door het gewijzigde beleid van de FED. De ECB verraste met de bereidheid om verdere stimuleringsmaatregelen te nemen. Hierop daalde onder andere de 10-jaarsrente in veel westerse landen tot recordlaagtes. Meer Europese landen kennen inmiddels een negatieve rente.


In de modelportefeuille presteerden obligatiebeleggingen ook dit kwartaal weer goed.

Overheids- en bedrijfsobligaties profiteren van rentedaling

De vooruitzichten van meer stimuleringsmaatregelen en lagere beleidsrente bij de centrale banken duwden de kapitaalmarktrente fors omlaag. Vooral in de Verenigde Staten en Europa daalde de rente weer fors. In Duitsland kwam de 10-jaarsrente uit op -0,33%; een nieuw laagterecord. Overheidsobligaties stegen in Europa met 3,4% en wereldwijd met 2,0%. Bedrijfsobligaties stegen met 2,2% respectievelijk 3%.

Hoogrentende obligaties

De koersen van hoogrentende obligaties stegen in Europa met 2,2% en wereldwijd met 2,1%. Dit kwam doordat de risicopremie wat verder afnam. De kans op een terugvallende economie is kleiner geworden nu centrale banken bereid zijn in te grijpen. De gevoeligheid voor rentebewegingen bij hoogrentende obligatie is relatief laag. Deze obligaties profiteren daardoor minder van de gedaalde rente.

‘De koersstijgingen van aan inflatie gekoppelde obligaties werden vooral veroorzaakt door de lange looptijd.’

Koersen opkomende landen sterk opgelopen

Obligaties van opkomende landen zijn erg gevoelig voor economische ontwikkelingen en valutabewegingen. Door lagere rentes en toegenomen risicobereidheid bij beleggers stegen de koersen van obligaties in opkomende landen (sterke valuta's) met 2,8%. Obligaties die in lokale valuta noteren, profiteerden extra van de daling van USD en stegen met 4,2%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

De koersen van aan inflatie gekoppelde obligaties zijn verder opgelopen. Dit kwam niet zozeer door de inflatiecomponent, want inflatie neemt in Westerse landen juist amper toe. De koersstijgingen werden vooral veroorzaakt door de lange looptijd van deze obligaties. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn namelijk vaak overheidsobligaties. Vaak hebben die een lange looptijd en daardoor profiteren ze het meest van een rentedaling. In Europa stegen aan inflatie gekoppelde obligaties met 3% en wereldwijd met 2,1%.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 maart t/m 30 juni 2019

0
1
2
3
4
5
3,4
2,0
2,2
3,0
2,1
2,2
2,8
4,2
3,0
2,1
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Overheidsobligaties wereldwijd 2,0%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,0%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 2,8%
Obligaties opkomende landen LC 4,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 2,1%
0
1
2
3
4
5
3,4
2,0
2,2
3,0
2,1
2,2
2,8
4,2
3,0
2,1
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Overheidsobligaties wereldwijd 2,0%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,0%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 2,8%
Obligaties opkomende landen LC 4,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 2,1%
0
1
2
3
4
5
3,4
2,0
2,2
3,0
2,1
2,2
2,8
4,2
3,0
2,1
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Overheidsobligaties wereldwijd 2,0%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,0%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 2,8%
Obligaties opkomende landen LC 4,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 2,1%
0
1
2
3
4
5
3,4
2,0
2,2
3,0
2,1
2,2
2,8
4,2
3,0
2,1
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Overheidsobligaties wereldwijd 2,0%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,0%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 2,8%
Obligaties opkomende landen LC 4,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 2,1%