Column

Waar staan we halverwege 2023 

In december vorig jaar schreef ik al over de mogelijke economische scenario’s voor 2023. Vooral de ontwikkeling van de inflatie en de rente zijn bepalend voor de uitkomst. Waar staan we nu?

“Minder vraag met hetzelfde aanbod zorgt automatisch voor minder grote prijsstijgingen of zelfs prijsdalingen.”


Einde van stijgende rente in zicht

We zien dat de inflatie verder afneemt. Maar de zogenaamde kerninflatie, waarbij de beweeg­lijke voedsel- en energie­prijzen niet zijn mee­ge­rekend, blijft nog steeds hard­nekkig hoog. Daarom bleven de centrale banken van de Euro­zone (ECB) en de Verenigde Staten (FED) de rente verhogen. Met als doel de economie af te laten koelen zodat de vraag naar goederen en diensten afneemt. Minder vraag met hetzelfde aanbod zorgt automatisch voor minder grote prijsstijgingen of zelfs prijsdalingen.


Michel Engbers, Directeur Investment Office

Nationale-Nederlanden Bank


De kans is klein dat de centrale banken de rente blijven ver­hogen, het effect hiervan op de economie heeft namelijk tijd nodig.


Inkoopmanagersindex

De economie begint inderdaad stevig af te koelen. Inkoop­managers­indices zijn een van de beste voor­spellers voor de ontwikkeling van de economie in de nabije toekomst. Die indices dalen de laatste tijd vrij hard in Europa en de Verenigde Staten. 5 juli werd bijvoorbeeld bekend dat de index van de diensten­sector in de Eurozone van mei op juni is gedaald van 55,1 naar 52,0. Die van de industrie ging van 44,8 naar 43,4.


Een stand van 50 is de neutrale stand. Erboven wordt er groei verwacht en eronder krimp. Een index van 43,4 betekent een vrij sterke krimp in de toekomst voor de industrie. De index voor de diensten­sector is nog licht positief. Maar de index daalt erg hard en kan zomaar volgende maand voor negatieve verwachtingen zorgen. De economie is dus inderdaad flink aan het afkoelen.

Een korte recessie in aanloop naar lagere rente

Met deze cijfers verwachten veel analisten eind 2023 of begin 2024 een recessie in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Die moet zorgen voor een lagere (kern)inflatie zodat centrale banken op termijn de rente weer kunnen verlagen. Alles met als doel de economie te ondersteunen. De centrale banken willen de economie ook niet te hard raken. Aan de andere kant zullen ze er alles aan doen om de inflatie in toom te krijgen. Desnoods met een zware recessie als gevolg.


Wij zien als meest realistisch scenario dat de FED en ECB inderdaad binnenkort stoppen met het verhogen van de rente. Ook om eerst eens te zien wat het effect op de middel­lange termijn is van de zeer snelle en forse verhoging van de rente het afgelopen jaar. Een recessie lijkt niet te vermijden als we kijken naar alle economische indicatoren.

Jouw portefeuille in lijn met de verwachtingen

Hopelijk daalt vervolgens de kern­inflatie zodat centrale banken de rente in 2024 weer kunnen verlagen. In dat geval zal de recessie relatief kort duren, maar kunnen aandelen­markten wel tijdelijk onder druk komen te staan. De kapitaal­marktrente zal dan in de loop van de tijd gaan dalen, wat goed is voor obligaties. Wij hebben jouw portefeuille daar ook op ingericht.

Michel Engbers

Directeur Investment Office
Nationale-Nederlanden Bank


5 juli 2023