Opbouw van de modelportefeuilles

Wijzigingen model­portefeuilles in juli 2023

Het Investment Office heeft de model­portefeuilles begin juli in lijn gebracht met de visie voor de komende periode. We hebben je hierover geïnformeerd per e-mail. Hieronder lees je een korte samenvatting van de toelichting.


In de Verenigde Staten is de stijging van de korte rente (tijdelijk) gepauzeerd. De inflatie lijkt meer onder controle. Ook in Europa lijkt de sterke opwaartse druk van de rente achter de rug. Dit is positief voor obligatiebeleggingen, want als de rente stijgt dan dalen de koersen van obligaties. We denken dat de waarderingen van grote technologiebedrijven te hoog zijn. Ook is er de kans op een recessie. Op termijn zien we daarom een correctie van de aandelenkoersen. Met de aanpassingen die we doorvoeren sluiten de modelportefeuilles weer goed aan bij onze visie.


Wil je de uitgebreide toelichting nog eens nalezen? Je vindt de achtergrond en de specifieke wijzigingen in de beleggings­fondsen op nn.nl. Voor alle actieve fondsen waarin wij voor je beleggen is informatie over kosten en een Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar.


Bekijk de toelichting op nn.nl