Vooruitzichten

Ongewijzigd basisscenario

Wij verwachten dat de wereldeconomie de komende maanden vertraagt. De beleidsrentes van de Fed en de ECB zullen een plateau vormen en voorlopig op dit niveau blijven. Eerst moet duidelijk worden dat de inflatie structureel daalt, voordat de beleids­rente weer kan worden verlaagd.De waarderingen van sommige (technologie)aandelen staan op een zeer hoog niveau. Verder zien wij toenemende marge­druk. De kans op een recessie is naar onze mening nog steeds aanwezig. Daarom blijven wij minder beleggen in aandelen dan wij normaal doen. Wel zien wij dat er ruimte is voor een daling van de kapitaal­markt­rente door de afkoelende economie. Dit is gunstig voor veel obligatie­beleggingen. Daarom hebben wij de rente­gevoelig­heid iets vergroot. En vanwege de risico­spreiding blijven wij beleggen in goud.


“Het wordt voor de ECB een moeilijk karwei om alle landen tevreden te houden.”


Inflatieverschillen Europa

In Europa zien we tussen landen grote verschillen ontstaan in het inflatie­niveau. Zo is de inflatie in bijvoorbeeld Spanje onder de 2% gekomen. Dit is een niveau waarbij je een lagere beleids­rente zou verwachten. Daaren­tegen staat in Duitsland de inflatie ruim boven de 6%. En daar past een hoge beleids­rente bij.


Ook zijn er grote economische verschillen tussen de Europese landen qua economische groei en werk­loos­heid en invest­eringen. Daarnaast zijn er verschillende vormen van hypotheek­financieringen voor consumenten. De beleids­rente vormt de basis voor de korte hypotheek­rentes. In Spanje is het bijvoorbeeld ongebruikelijk om een ‘lange rente­vaste periode’ te kiezen bij je hypo­theek. Lage inflatie maar een hoge hypotheek­rente is dan voor huizen­bezitters moeilijk te verkroppen. Daarom wordt het voor de ECB een moeilijk karwei om alle landen tevreden te houden.


China het nieuwe Japan?

China werd tot voor kort altijd gezien als de ‘economische motor’ van de wereld. Maar die motor hapert steeds meer. Deglobalisering is duidelijk zichtbaar. Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om delen van hun productie dichter bij huis onder te brengen. Daarmee wil men minder afhankelijk zijn. Dit kan niet geheel los gezien worden van de handelsstrijd die Amerika en China met elkaar voeren. De eco­nomische groei in China valt al een aantal kwartalen tegen. Er zijn grote problemen op de vast­goed­markt: veel onverkochte voorraad (spook­steden) en financierings­problemen bij grote vastgoedbedrijven en lokale overheden. Tel daarbij op de hoge jeugd­werkloos­heid en de vergrijzing en de vergelijking met Japan uit de jaren ‘80 is zo gemaakt. Of het zover komt valt nog te bezien, maar zorgelijk is het wel.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Bedrijven hebben te maken met hoge kosten. Dit is al langer gaande vanwege gestegen grond­stof­prijzen en transport­kosten, de hoge prijs van half­fabricaten en hogere financierings­kosten. Deze kosten lopen het laatste jaar steeds meer op, doordat de loon­kosten ook sterk stegen. Door de hoge inflatie zijn er forse loon­stijgingen over­een­gekomen.

Tot nu toe hebben de consumenten­bestedingen ervoor gezorgd dat de economie sterk is gebleven. Maar wij denken dat voornoemde kosten­stijgingen tot margedruk bij de bedrijven gaan leiden. En als we daarbij de hoge waarderingen van sommige sectoren nemen, dan verwachten wij dat de aandelen­koersen de komende maanden wat zullen corrigeren.

Regionale verdeling aandelen

per 30 juni 2023 van Trends Portefeuille


30,7%
Europa
52,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
30,7%
Europa
52,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
30,7%
Europa
52,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
30,7%
Europa
52,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
9,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Nu de sterkste stijging van de beleids­rente grotendeels achter de rug lijkt, is het sentiment onder obligatie­beleggers weer positiever. Wij voorzien een daling van de kapitaal­markt­rente, omdat wij verwachten dat de wereld­economie vertraagt. De meeste obligatie­categorieën profiteren daarvan. Daarnaast zien wij goede kansen voor bedrijfs­obligaties vanwege de sterke financiële positie. En ondanks het risico zijn High yield bonds en Emerging market bond aantrekkelijk vanwege de lage default verwachtingen gecombineerd met het hoge verwachte rendement.

Goud een goede diversificatie

Goud presteert doorgaans goed in tijden van bijvoorbeeld geopolitieke spanningen, inflatie of dalende rentes. Wij denken dat onder de huidige vooruitzichten goud daarom een bijdrage kan leveren aan de risico­spreiding in de model­portefeuilles.

Regionale verdeling obligaties

per 30 juni 2023 van Trends Portefeuille


56,1%
Europa
28,8%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
10,7%
Opkomende landen
56,1%
Europa
28,8%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
10,7%
Opkomende landen
56,1%
Europa
28,8%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
10,7%
Opkomende landen
56,1%
Europa
28,8%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
10,7%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.