Vooruitzichten

Financiële markten in beweging

De zomermaanden zijn voorbij. Het was een periode waarin het relatief rustig was op de beurzen. Nu kijken we uit naar de volgende ‘market movers’; wat gaat de financiële markten in beweging zetten? Een negatief aspect is dat in verschillende landen Covid-19 aan een tweede golf is begonnen. Reisbeperkingen nemen toe en de bevolking krijgt beperkende maatregelen opgelegd. Dit kan de economische activiteit verder schaden. Het is positief dat overheden en centrale banken er alles aan doen om de economie te ondersteunen en te stimuleren.


“Aandelenkoersen zijn naar onze mening vooruit gelopen op toekomstig economisch herstel.”

In de Verenigde Staten wordt er voor het einde van het jaar weer een omvangrijk stimuleringspakket van de overheid verwacht. De beslissing over de omvang van dit pakket is onderdeel van de presidentsverkiezingen geworden en kan op zichzelf al gevolgen hebben voor het sentiment op financiële markten.


Aandelenkoersen zijn naar onze mening vooruit gelopen op toekomstig economisch herstel. De waarderingen van bedrijven impliceren dat het economisch klimaat zich in 2021 weer op het niveau van vóór Covid-19 zal bevinden. De verwachting dat het economisch herstel zo snel gaat, vinden wij iets te opportunistisch. Obligatiebeleggingen zullen blijven profiteren van de aanhoudende lage rente, vooral obligaties met een risico-opslag vinden wij kansrijk.


We vinden het belangrijk om de beleggingen goed te spreiden en minder risico aan te houden. Daarom handhaven we de liquiditeiten in de modelportefeuilles.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Het is inmiddels een gegeven dat de economie niet zonder ‘het infuus’ van overheden en centrale banken kan. Zonder de zogenoemde ‘financiële steunpakketten’ van overheden gaan veel bedrijven het niet redden. Daarnaast komt de financiering van bedrijven in gevaar zonder de ‘lage rente en de opkooppakketten’ van centrale banken. Er dreigt dan opnieuw een liquiditeitsprobleem. We zien voorlopig niets veranderen aan de noodhulp, dus die blijft de economie ondersteunen.


Dat ligt anders voor de bedrijfswinsten. Er vinden herstructureringen plaats en werknemers worden ontslagen; allebei vanwege de sobere economische vooruitzichten in bepaalde sectoren. Ook zijn consumenten voorzichtig geworden en bestaat de kans dat de bestedingen afnemen. Dit is negatief voor de verwachte bedrijfswinsten in betreffende sectoren en vertaalt zich normaal gesproken naar de beurskoersen.

Hier ligt een deel van onze zorg. Voor 2021 ligt de koers-winstverhouding namelijk op een niveau waarbij beleggers ervan uitgaan dat bedrijfsresultaten volgend jaar weer zullen normaliseren naar het niveau van vóór het coronatijdperk. Die kans achten wij gering. Wij denken dus dat veel aandelenkoersen iets te hoog staan. Dat geldt met name voor de (Amerikaanse) technologiesector met z’n hoge waarderingen. Goede regionale en sectorale spreiding is dus belangrijk.


Wij behouden onze onderweging in aandelenbeleggingen. Dat doen we met het oog op de onzekerheden rond de ontwikkeling en gevolgen van Covid-19, de geringe kans op een sterk economisch herstel en de hoge waarderingen van aandelen.

Regionale verdeling aandelen

per 30 september 2020 van Wereld Portefeuille

35,8%
Europa
46,7%
Noord-Amerika
7,7%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
35,8%
Europa
46,7%
Noord-Amerika
7,7%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
35,8%
Europa
46,7%
Noord-Amerika
7,7%
Pacific
9,8%
Opkomende landen
35,8%
Europa
46,7%
Noord-Amerika
7,7%
Pacific
9,8%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

In een omgeving van lage nominale rente zijn alle beleggers op zoek naar rendement. Daarom zijn bijvoorbeeld obligaties van bedrijven en opkomende landen in trek of obligaties met een wat langere looptijd.


Wij vinden deze risicovollere obligaties ook interessant, al zit er ook een risico aan de extra vergoeding voor risico, de spread, die dit type obligaties biedt. Als het economisch niet goed gaat, gaat de spread namelijk omhoog en dan dalen vaak de beurskoersen van dit type obligaties. Dat kan zelfs gebeuren als de rente daalt. Het risico van deze obligaties gaat meer en meer op dat van aandelen lijken. Als je te veel in dit soort obligaties belegt, gaat de traditionele rol van obligaties in een portefeuille (risicospreiding) steeds minder op.

De rente zien wij de komende tijd niet als een probleem; die zal laag gehouden worden door centrale banken. Maar met de onzekere economische vooruitzichten kan de risicopremie wel stijgen. Daarom beleggen wij een beperkt deel van de modelportefeuilles hierin.


Wij hechten veel waarde aan een brede spreiding over verschillende type obligaties. Van soms oersaaie maar degelijke staatsobligaties van sterke landen, tot aantrekkelijke bedrijfsobligaties van risicovolle bedrijven. Daarbij nemen wij momenteel minder risico door de standaardweging van de categorie obligaties in de modelportefeuilles te onderwegen.

Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2020 van Wereld Portefeuille


52,5%
Europa
27,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
12,7%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
12,7%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
12,7%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,9%
Noord-Amerika
6,9%
Pacific
12,7%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.