Risicovollere obligatie­beleggingen herstellen

De obligatiemarkten hadden de wind flink in de zeilen dit kwartaal. Koersen stegen in alle categorieën als gevolg van dalende rentes en dalende risicopremies. De kapitaalmarktrente daalde verder doordat verschillende partijen de economische vooruitzichten neerwaarts bijstelden. Obligatiebeleggingen in de modelportefeuille presteerden dit kwartaal goed.

Hoogrentende obligaties stijgen sterk

In de categorie hoogrentende obligaties was de daling van de risicopremie deels een correctie op de onverwacht sterke stijging in het vierde kwartaal. Risicopremie is een extra vergoeding die beleggers ontvangen op obligatiebeleggingen met meer risico. In het afgelopen kwartaal werden die risico’s lager ingeschat. De risicopremie daalde onder andere doordat de recessievrees afnam en een klein aantal bedrijven failliet gaat. Door de daling van de risicopremie stegen de koersen van hoogrentende obligaties in Europa met 5,4% en wereldwijd met 5,9%.

Koersen opkomende landen opgelopen

Ook obligaties van opkomende landen profiteerden van de toegenomen risicobereidheid. Daarnaast nam de angst voor verdere handelsconflicten af, wat goed is voor de opkomende landen die doorgaans exportgericht zijn. Obligaties van opkomende landen stegen dit kwartaal ruim 4,5%.

‘In Duitsland was de 10 jaarsrente zelfs 0,07% negatief. Het vreemde fenomeen doet zich dan voor dat je geld aan een overheid leent en daarvoor feitelijk moet betalen.’

Koersstijging bij overheids- en bedrijfsobligaties

Koersen van zowel overheids- als bedrijfsobligaties stegen door de dalende rente. Die rente daalde doordat de centrale banken de economische groei neerwaarts bijstelden. Vooral in Europa daalde de rente sterk en in Duitsland was de 10 jaarsrente zelfs 0,07% negatief. Het vreemde fenomeen doet zich dan voor dat je geld aan een overheid leent en daarvoor feitelijk moet betalen. Toch kiezen beleggers daarvoor, in ruil voor zekerheid door de sterke kredietwaardigheid van Duitsland. Overheidsobligaties stegen wereldwijd met 1,8% en in Europa met 2,5%. De toename bij bedrijfsobligaties was nog iets hoger met 3,2% voor bedrijfsobligaties in Europa en 3,9% wereldwijd.

Inflatie gekoppelde obligaties

In Europa ligt de inflatieverwachting nog steeds ver onder de 2% doelstelling van de ECB. Deze obligaties profiteerden wel van de gedaalde rente; koersen liepen op met 1,2%. In de Verenigde Staten is de inflatieverwachting wel iets gestegen. Dit land vertegenwoordigt een groot deel van de aan inflatie gekoppelde markt. Wereldwijd stegen aan inflatie gekoppelde obligaties met 3,2% mede dankzij de lagere rente.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 december 2018 t/m 31 maart 2019

0
1
2
3
4
5
6
2,5
1,8
3,2
3,9
5,4
5,9
4,5
4,8
1,2
3,2
Overheidsobligaties Europa 2,5%
Overheidsobligaties wereldwijd 1,8%
Bedrijfsobligaties Europa 3,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,9%
Hoogrentende obligaties Europa 5,4%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 5,9%
Obligaties opkomende landen HC 4,5%
Obligaties opkomende landen LC 4,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 3,2%
0
1
2
3
4
5
6
2,5
1,8
3,2
3,9
5,4
5,9
4,5
4,8
1,2
3,2
Overheidsobligaties Europa 2,5%
Overheidsobligaties wereldwijd 1,8%
Bedrijfsobligaties Europa 3,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,9%
Hoogrentende obligaties Europa 5,4%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 5,9%
Obligaties opkomende landen HC 4,5%
Obligaties opkomende landen LC 4,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 3,2%
0
1
2
3
4
5
6
2,5
1,8
3,2
3,9
5,4
5,9
4,5
4,8
1,2
3,2
Overheidsobligaties Europa 2,5%
Overheidsobligaties wereldwijd 1,8%
Bedrijfsobligaties Europa 3,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,9%
Hoogrentende obligaties Europa 5,4%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 5,9%
Obligaties opkomende landen HC 4,5%
Obligaties opkomende landen LC 4,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 3,2%
0
1
2
3
4
5
6
2,5
1,8
3,2
3,9
5,4
5,9
4,5
4,8
1,2
3,2
Overheidsobligaties Europa 2,5%
Overheidsobligaties wereldwijd 1,8%
Bedrijfsobligaties Europa 3,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 3,9%
Hoogrentende obligaties Europa 5,4%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 5,9%
Obligaties opkomende landen HC 4,5%
Obligaties opkomende landen LC 4,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 3,2%