Analyse en beleggingsresultaten

Aanpassingen in de modelportefeuilles

Eind november hebben we de modelportefeuilles aangepast. Daarbij hebben wij het risico in de modelportefeuilles verkleind door liquiditeiten in de portefeuille op te nemen. Hiervoor hebben wij zowel aandelen- als obligatiefondsen verkocht  De belangrijkste aanleiding voor de aanpassingen was dat naar onze mening de markten onvoldoende rekening hielden met toegenomen politieke risico’s. Bovendien was er op dat moment de onzekerheid rond het Italiaanse referendum. Ook speelde de financiële situatie van een aantal Italiaanse banken en de mogelijke gevolgen hiervan voor de rest van Europa mee.

Verklarende woordenlijst