Analyse en beleggingsresultaten

Beleggingsresultaat

Rendement afgelopen kwartaal

In het vierde kwartaal was het rendement op aandelenbeleggingen in de modelportefeuilles positief. 

Dit kwam vooral doordat de ECB door gaat met stimuleren. Het rendement op de meeste obligatiebeleggingen was in het vierde kwartaal negatief. Dit werd vooral veroorzaakt door de licht gestegen kapitaalmarktrente. Alleen hoogrentende obligaties konden een negatief rendement nog net beperken. 


Het rendement van modelportefeuille “Neutraal 4” met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen is in het afgelopen kwartaal uitgekomen op 0,97%.


Rendement 2016

Op jaarbasis was het resultaat in alle modelportefeuilles positief. Bij de aandelenbeleggingen presteerden vooral de Noord Europese beurzen goed. Een aantal Zuid Europese beurzen kon onvoldoende herstellen van het slechte begin van het jaar. Bij de obligatiebeleggingen presteerden bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties goed.


Het rendement van modelportefeuille “Neutraal 4” met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen is in 2016 uitgekomen op 2,15%.

Netto rendement 4e kwartaal en geheel 2016 van Beheerd Beleggen Europa portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendementscijfers zijn na kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale-Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen voor de strategie Europa. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Benieuwd welk rendement u behaald heeft?

U kunt het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille dagelijks zien op uw persoonlijke pagina in mijn.nn. U kunt de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het rendement vanaf de start of de datum van omzetting in 2016 inzien. Ook kunt u onder het kopje “Meer informatie” uw kwartaalrapportage bekijken.  Hierin vindt u alle relevante informatie over uw beleggingen zoals uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Verklarende woordenlijst