Obligatiebeleggingen profiteren van rente

De ECB verraste met de bereidheid om verdere stimuleringsmaatregelen te nemen. Hierop daalde onder andere de 10-jaarsrente in veel westerse landen tot recordlaagtes. Meer Europese landen kennen inmiddels een negatieve rente.


In de modelportefeuille presteerden obligatiebeleggingen ook dit kwartaal weer goed.

Overheids- en bedrijfsobligaties profiteren van rentedaling

De vooruitzichten van meer stimuleringsmaatregelen en lagere beleidsrente bij de ECB duwden de kapitaalmarktrente fors omlaag. In Duitsland kwam de 10-jaarsrente uit op -0,33%; een nieuw laagterecord. Overheidsobligaties stegen met 3,4% en bedrijfsobligaties met 2,2%.

Hoogrentende obligaties

De koersen van hoogrentende obligaties stegen in Europa met 2,2%. Dit kwam doordat de rente daalde en de risicopremie wat verder afnam. De kans op een terugvallende economie is kleiner geworden nu de ECB bereid is in te grijpen. De gevoeligheid voor rentebewegingen bij hoogrentende obligatie is relatief laag. Deze obligaties profiteren daardoor minder van de gedaalde rente.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

De koersen van aan inflatie gekoppelde obligaties zijn verder opgelopen. Dit kwam niet zozeer door de inflatiecomponent, want inflatie neemt in Europa amper toe. De koersstijgingen werden vooral veroorzaakt door de lange looptijd van deze obligaties. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn namelijk vaak overheidsobligaties. Vaak hebben die een lange looptijd en daardoor profiteren ze het meest van een rentedaling. In Europa stegen aan inflatie gekoppelde obligaties met 3%.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 maart t/m 30 juni 2019

0
1
2
3
4
3,4
2,2
2,1
3,0
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
0
1
2
3
4
3,4
2,2
2,1
3,0
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
0
1
2
3
4
3,4
2,2
2,1
3,0
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%
0
1
2
3
4
3,4
2,2
2,1
3,0
Overheidsobligaties Europa 3,4%
Bedrijfsobligaties Europa 2,2%
Hoogrentende obligaties Europa 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 3,0%