Vooruitzichten obligatiemarkten

De ECB heeft de obligatiemarkten een flinke rugwind gegeven; ze houdt de korte rente voorlopig laag en is bereid in te grijpen als dat nodig is. Hoewel obligatiekoersen hierdoor verder gestegen zijn, schuilt hierin ook het gevaar van een hoge volatiliteit. Dat wil zeggen dat alle woorden van de ECB op een goudschaaltje gewogen zullen worden. Elke indicatie dat er minder gestimuleerd wordt dan waarop beleggers rekenen, geeft mogelijk grote koersbewegingen.


Door de huidige zeer lage rente zijn de rendementsperspectieven beperkt. Wij vinden het belangrijk om de beleggingen breed te spreiden.

Overheids- en bedrijfsobligaties

De vooruitzichten voor overheids- en bedrijfsobligaties zijn niet veel veranderd en het rendementsperspectief blijft beperkt. Wij verwachten niet dat de rente de komende periode sterk stijgt. Wij handhaven onze voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties vanwege de aantrekkelijkere verhouding tussen rendement en risico.

Hoogrentende obligaties

De hoge rente op deze categorie obligaties blijft aantrekkelijk, ondanks het hogere risico. Doordat de economie in veel landen gesteund wordt, is de kans kleiner dat de risicopremie stijgt en dat is positief voor de koersontwikkeling. Wij vinden hoogrentende obligaties nog steeds aantrekkelijk.

‘Wij verwachten niet dat de rente en de inflatie de komende periode sterk stijgen.’

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Inflatie gekoppelde obligaties hebben vaak een lange looptijd en reageren daardoor sterker op renteveranderingen. Wij verwachten niet dat de rente en de inflatie de komende periode sterk stijgen. Daarom handhaven wij het huidige belang in deze categorie obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 30 juni 2019 van Europa Portefeuille

83,7%
Europa
Noord-Amerika10,8%
Rest5,5%
83,7%
Europa
Noord-Amerika10,8%
Rest5,5%
83,7%
Europa
Noord-Amerika10,8%
Rest5,5%
83,7%
Europa
Noord-Amerika10,8%
Rest5,5%