Analyse en beleggingsresultaten

Beurskoersen lopen vooruit op economie

Wereldwijde aandelenindices hebben een groot deel van de ‘coronacorrectie’ weer goedgemaakt. De technologie aandelenbeurs Nasdaq stond aan het eind van juni zelfs weer op een recordniveau. Je zou bijna denken dat er niets meer aan de hand is. Hoewel enkele economische cijfers al wat herstel laten zien, denken wij dat veel beurskoersen vooruit zijn gelopen op de onderliggende economie.


“Het is indrukwekkend om te zien hoe snel en massaal deze steunpakketten werden ontwikkeld, ook door centrale banken van opkomende landen”

De reddingsboeien die centrale banken hebben uitgegooid, hebben hun uitwerking niet gemist. Wereldwijd hebben veel centrale banken grote monetaire maatregelen aan­gekondigd: rente­verlagingen en herstart- en uitbreiding van opkoop­programma’s. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel en massaal deze steun­pakketten werden ontwikkeld, ook door centrale banken van opkomende landen. Dat werd niet eerder zo vertoond.


Ook overheden deden een flinke duit in het zakje om hun economie op gang te houden. Ze kwamen met verschillende maatregelen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit alles gaf beleggers vertrouwen, ondanks alle mogelijk grote negatieve gevolgen van de coronacrisis.


De meeste aandelenbeleggingen lieten een flinke stijging zien. Ook risicovollere obligatiebeleggingen stegen in waarde. Het feit dat de rente in bijna alle ontwikkelde landen zeer laag of zelfs negatief is, zorgt ervoor dat beleggers risicovollere beleggingen opzoeken.

Aandelen­beleggingen zwaar onder druk

Nadat veel economische indicatoren dieptepunten hadden bereikt, zagen we in de loop van het tweede kwartaal enig herstel. De aandelenkoersen stegen fors, omdat beleggers erop vertrouwden dat de ECB en verschillende Europese overheden voorlopig blijven stimuleren. Daarnaast wilden beleggers de kans op een interessante belegging niet missen. Je zou kunnen zeggen dat ze last hebben van FOMO (Fear of Missing Out).


Versoepeling lockdownmaatregelen

De versoepeling van veel lockdownmaatregelen in Europese landen was positief voor het sentiment onder beleggers. Veel bedrijven konden de activiteiten (gedeeltelijk) weer opstarten, en ook winkels, horecabedrijven en sportverenigingen gingen weer open. Dit gaf veel mensen het gevoel dat het normale leven weer langzaam op gang kwam en was positief voor het consumentenvertrouwen.


“Na de terugval in nagenoeg alle Europese landen zagen we dat enkele economische indicatoren in de loop van het kwartaal verbeterden”

Economische indicatoren

Na de terugval in nagenoeg alle Europese landen zagen we dat enkele economische indicatoren in de loop van het kwartaal verbeterden. Zo trok de industriële productie weer wat aan en ging de inkoopmanagersindex in een aantal landen weer hard omhoog. Daarbij moeten we wel opmerken dat dit herstel is gemeten vanaf het dieptepunt. Het is dus zeker niet een indicatie dat alles weer terug bij het oude is.


Zuid-Europa

Verder bleven er zorgen over Zuid-Europese landen. Die lijken er op eigen kracht niet bovenop te komen en zijn sterk afhankelijk van Europese steun- en noodfondsen. Die moeten nog worden opgericht. Over die fondsen is in Europa nog lang geen overeenstemming. Aandelenkoersen in geheel Europa stegen met 12,6%.

Regionale aandelenrendementen

1 april 2020 t/m 30 juni 2020

0%
4%
8%
12%
16%
20%
12,6
16,5
15,0
Europa 12,6%
Wereld 16,5%
Opkomend Europa 15,0%
0%
10%
20%
12,6
16,5
15,0
Europa 12,6%
Wereld 16,5%
Opkomend Europa 15,0%
0%
10%
20%
12,6
16,5
15,0
Europa 12,6%
Wereld 16,5%
Opkomend Europa 15,0%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
12,6
16,5
15,0
Europa 12,6%
Wereld 16,5%
Opkomend Europa 15,0%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Herstel in obligatiemarkten

De voornaamste reden van het sterke herstel van obligatiebeleggingen was het opkoop­programma van de ECB. Vooral risicovollere obligaties stegen hard in waarde. De spread nam af, doordat beleggers de indruk hebben dat bedrijven beter door de economische crisis komen dan eerder werd aangenomen. Men verwachtte daardoor ook minder faillissementen dan eerst was ingeschat. Dat bleek positief voor de obligatiekoersen, al zijn de verliezen uit het eerste kwartaal nog niet geheel ingelopen.

Obligatiebeleggingen leverden in het tweede kwartaal een flink positief resultaat aan de modelportefeuille.


Overheidsobligaties

De koersen van overheidsobligaties stegen dit kwartaal licht. De kapitaalmarktrente in veel Noord-Europese landen veranderde nauwelijks. In de periferie van de Eurozone daalde de rente per saldo wel iets en de spanning rond steunpakketten vanuit Europa verdween wat naar de achtergrond. Overheidsobligaties stegen met 1,7%.

Bedrijfsobligaties

Het vertrouwen van beleggers zorgde ervoor dat de risicopremie op bedrijfsobligaties in dit kwartaal weer behoorlijk daalde. Bedrijfsobligaties waren in trek door alle maatregelen van overheden en door het opkoopprogramma van de ECB. De koersen stegen daardoor sterk. Bedrijfsobligaties zijn met 5,3% gestegen.

Hoogrentende obligaties

De koersen stegen bij hoogrentende obligaties het sterkst. De kans op faillissementen in deze risicovolle sector is afgenomen, doordat de ECB en verschillende overheden de economie steunen. De risicopremie daalde fors en de koersen stegen hard. De koersdalingen over het eerste kwartaal zijn weliswaar nog niet gecompenseerd, maar de ergste verliezen zijn deels goedgemaakt. Hoogrentende obligaties stegen met 11,2%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Bij aan inflatie gekoppelde obligaties kijkt men doorgaans naar de inflatieverwachting op de middellange termijn. Voor Europa is die iets minder negatief dan in de vorige maanden. Beleggers rekenen daarbij de komende jaren op een voorzichtig economisch herstel. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn meestal overheidsobligaties, die vanwege de kredietwaardigheid aantrekkelijk zijn. Daarbij is de duratie van dit type obligaties een minder groot risico, omdat men niet verwacht dat de kapitaalrente op korte termijn stijgt. Aan inflatie gekoppelde obligaties stegen met 4,2%.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 april 2020 t/m 30 juni 2020


0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1,7
5,3
11,2
4,2
Overheidsobligaties Europa 1,7%
Bedrijfsobligaties Europa 5,3%
Hoogrentende obligaties Europa 11,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 4,2%
1,7
5,3
11,2
4,2
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Overheidsobligaties Europa 1,7%
Bedrijfsobligaties Europa 5,3%
Hoogrentende obligaties Europa 11,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 4,2%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
1,7
5,3
11,2
4,2
Overheidsobligaties Europa 1,7%
Bedrijfsobligaties Europa 5,3%
Hoogrentende obligaties Europa 11,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 4,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1,7
5,3
11,2
4,2
Overheidsobligaties Europa 1,7%
Bedrijfsobligaties Europa 5,3%
Hoogrentende obligaties Europa 11,2%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 4,2%

Bron: Bloomberg / Morningstar