Resultaten van de modelportefeuilles

Koersstijgingen door positief sentiment

De wereldeconomie heeft forse klappen te verduren gekregen. Dat kwam doordat veel activiteiten gedeeltelijk stilvielen (denk aan productie, export, verkoop en consumptie). In het laatste deel van het tweede kwartaal volgde herstel. Dit positieve sentiment leidde ertoe dat de aandelen- en obligatiekoersen stegen. Dat zien we ook terug in de rendementen van de modelportefeuilles.


De modelportefeuille heeft in het tweede kwartaal een flink herstel laten zien. Alle beleggings­categorieën hebben hieraan bijgedragen. Het rendement van model­portefeuille Neutraal 4 met een standaardweging van 50% obligaties en 50% aandelen kwam het afgelopen kwartaal uit op 9,5%.

Netto rendement

2e kwartaal 2020 van Europa Portefeuille

0%
3%
6%
9%
12%
15%
Defensief 2
4,46
Defensief 4
7,79
Neutraal 4
9,52
Offensief 2
11,26
Offensief 6
13,03
0%
5%
10%
15%
20%
Defensief 2
4,46
Defensief 4
7,79
Neutraal 4
9,52
Offensief 2
11,26
Offensief 6
13,03
0%
5%
10%
15%
20%
Defensief 2
4,46
Defensief 4
7,79
Neutraal 4
9,52
Offensief 2
11,26
Offensief 6
13,03
0%
3%
6%
9%
12%
15%
Defensief 2
4,46
Defensief 4
7,79
Neutraal 4
9,52
Offensief 2
11,26
Offensief 6
13,03

Bron: Bloomberg / Morningstar

Rendementscijfers zijn berekend na aftrek van alle kosten. De getoonde profielen zijn een selectie van de beleggingsprofielen die Nationale-Nederlanden Bank hanteert voor de strategie Europa.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Benieuwd naar de actuele stand van uw portefeuille?

Het rendement van uw eigen beleggings­portefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggings­portefeuille en het behaalde rendement.

 
In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Bekijk uw resultaten op mijn.nn