Vooruitzichten

De invloed van het coronavirus op financiële markten

Hoe de financiële markten zich zullen ontwikkelen hangt voor een deel af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. In een aantal grote landen, zoals de Verenigde Staten, Brazilië en India, is het virus nog niet onder controle. Dagelijks neemt daar het aantal besmettingen nog in recordtempo toe. Dit belemmert niet alleen de lokale economieën, maar heeft ook impact op de wereldhandel. Ook in landen waar lockdowns al zijn versoepeld valt een tweede besmettingsgolf, later in het jaar, niet uit te sluiten. We verwachten overigens wel dat de economische impact daarvan minder groot zal zijn.


“Ondanks dat het sentiment nu positief, is houden wij rekening met een terugval van de koersen”


Het IMF heeft in juni de economische verwachtingen nog wat verder neerwaarts bijgesteld. De wereldeconomie zal in 2020 met 4,9% krimpen. Voor 2021 voorziet het IMF dan juist weer een groei van 5,4%. In de Verenigde Staten en Europa zal de economische teruggang in 2020 groter zijn en het herstel in 2021 minder sterk. Bedrijfswinsten zullen hieronder lijden, verwachten wij.


Wij vinden dat de huidige beurskoersen wat zijn vooruitgelopen op de economische vooruitzichten. Ondanks dat het sentiment nu positief, is houden wij rekening met een terugval van de koersen. Daarom handhaven wij de liquiditeiten in de modelportefeuille.


Ook houden wij om die reden vast aan onze beleggingen in goud. Dat is een goede tegenhanger van traditionele beleggingen in onzekere tijden.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Don’t fight the FED is een bekend gezegde op de financiële markten. Aandelenkoersen staan hoger dan we op basis van fundamentele analyse zouden verwachten. Dat is zo omdat het vertrouwen van beleggers in de opkoop­programma’s en de stimuleringen van vooral de FED en de ECB zo groot is. Het positieve sentiment kan voorlopig nog aanhouden, omdat centrale banken de markt domineren. Beleggers zien weinig alternatieven en stappen in, om geen rendement te missen.


Wij houden rekening met veel volatiliteit op de beurzen in de komende maanden. Belangrijke factoren daarbij zijn bedrijfscijfers over het tweede kwartaal, macro-economische voorspellingen en ontwikkelingen rond het coronavirus. Ook worden events zoals de Brexit of de Amerikaanse verkiezingen in november weer belangrijk. Een mogelijke herverkiezing van Trump zou kunnen zorgen voor een escalatie van het handelsconflict, wat impact heeft op de Chinese economie.

We denken voor de korte termijn dat de kans is toegenomen dat beurskoersen wat gaan corrigeren als de economische realiteit in de winstcijfers van bedrijven zichtbaar wordt. Vanuit waarderingsoogpunt hebben wij momenteel een voorkeur voor Europa ten opzichte van Noord-Amerika.


Lagere winsten en de mogelijke toename van het aantal faillissementen zullen gevolgen hebben voor het vertrouwen van consumenten en voor hun bestedingen. Dat is voor ons voldoende reden om voorzichtig te zijn en de onderweging in aandelen te handhaven.

Regionale verdeling aandelen

per 30 juni 2020 van Europa Portefeuille

88,0%
Europa
Opkomend Europa10,8%
Rest1,2%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,8%
Rest1,2%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,8%
Rest1,2%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,8%
Rest1,2%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

De schulden van centrale banken, overheden en bedrijven zijn de laatste tijd fors toegenomen. Zo hebben centrale banken honderden miljarden aan opkoopprogramma’s lopen en moeten overheden noodmaatregelen nemen om de werkgelegenheid te behouden. Veel bedrijven moeten lenen, omdat omzetten zijn weggevallen.


De schuldenberg die dit oplevert, moet uiteindelijk wel terugbetaald worden. Zolang de rente laag is (en soms zelfs negatief), is dat op de korte termijn geen direct probleem. Wel zullen centrale banken inflatie willen, want dat zorgt ervoor dat schulden ‘minder waard worden’. Wij handhaven daarom onze beleggingen in aan inflatie gekoppelde obligaties.

De lage rente zorgt er daarnaast voor dat risicovollere obligaties gewild blijven. Wij vinden hoogrentende obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid en obligaties uit opkomende landen daarom aantrekkelijk. De spread op dit type obligaties zal grote bewegingen kunnen laten zien, omdat de ontwikkelingen van de wereldeconomie onzeker zijn. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en handhaven wij onze onderweging in obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 30 juni 2020 van Europa Portefeuille


79,2%
Europa
14,9%
Noord-Amerika
Rest5,9%
79,2%
Europa
Noord-Amerika14,9%
Rest5,9%
79,2%
Europa
Noord-Amerika14,9%
Rest5,9%
79,2%
Europa
Noord-Amerika14,9%
Rest5,9%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.