Grote rendementsverschillen op de obligatiemarkten

In de eerste twee maanden van dit kwartaal is de kapitaalmarktrente gestegen onder invloed van de verdere aantrekkende economisch groei. Dit voedde de verwachting dat de inflatie en de rente verder zouden stijgen. In maart zwakten de economische cijfers echter iets af, waardoor de rente weer iets daalde.

Rendement overheidsobligaties

Het rendement op overheidsobligaties in Europa was dit kwartaal goed. De koersen stegen gemiddeld met 1,4%. De economische omstandigheden blijven stabiel en de vooruitzichten zijn positief. De kapitaalmarktrente is de eerste drie maanden nagenoeg gelijk gebleven en dat was een steun voor overheidsobligaties.

Koersen bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties gedaald

De koersen van bedrijfsobligaties zijn gedaald, het rendement was 0,4% negatief. Het rendement van hoogrentende obligaties was met 0,6% negatief nog iets lager.


Beleggers hadden duidelijk een voorkeur voor minder risicovolle overheidsobligaties. Deels komt dat door de verwachting dat de economie goed blijft en dat de rentelasten voor bedrijven iets zullen toenemen.

De risico-opslag (de extra vergoeding die beleggers verlangen op dit type obligaties) is niet noemenswaardig veranderd dit kwartaal en had geen effect op de koersen.

‘Beleggers hadden duidelijk een voorkeur voor minder risicovolle overheids­obligaties’

Aan inflatie gekoppelde obligaties

In de verwachting dat de economie in Europa zich positief blijft ontwikkelen, gaan beleggers uit van een oplopende inflatie. Het rendement op deze beleggingscategorie was mede daardoor 1,2% positief.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 december 2017 tot 31 maart 2018