Rendementen in de modelportefeuilles positief

Het rendement in het derde kwartaal was in alle modelportefeuilles positief.

Bij de obligaties boekten de hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen het beste resultaat. De overige obligatiecategorieën lieten weinig beweging zien, de rentestanden veranderden nauwelijks. Bij de aandelen presteerden vooral Europa en de opkomende landen goed.

Het rendement van modelportefeuille Neutraal 4 met een weging van 50% obligaties en 50% aandelen kwam het afgelopen kwartaal uit op 1,42%. Over de eerste negen maanden van 2017 is het rendement opgelopen tot 2,21%.

Netto rendement

3e kwartaal & geheel 2017 van Basis Beheerd Beleggen

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Benieuwd welk rendement we voor u behaald hebben?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Ga naar ​​​​​​​mijn.nn ​​​​​​​