Analyse en beleggingsresultaten

Aanpassingen in de modelportefeuilles

In juli hebben we de modelportefeuilles aangepast. We hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

  • Aandelenbeleggingen in de regio Europa hebben we verlaagd; 

  • Het aandelenbelang in de regio Verenigde Staten hebben we vergroot; 
  • Het belang in aandelen in de regio Pacific hebben we verkleind;
  • De aan inflatie-gekoppelde obligatiebeleggingen hebben we uitgebreid; 
  • We hebben een grotere spreiding aangebracht in obligatiebeleggingen.

Wilt u meer weten over de aanpassingen?

Lees de toelichting op nn.nl

Verklarende woordenlijst