Analyse en beleggingsresultaten

Terugblik afgelopen kwartaal​​​​​​​​​​​​​​

Terugblik aandelenmarkten

Terugblik obligatiemarkten

De invloed van de centrale banken op de beurzen was dit kwartaal beperkt. Wereldwijd stegen aandelenkoersen en de meeste obligatiemarkten maakten een pas op de plaats. Op de valutamarkten waren er beperkte koersbewegingen. Vorig kwartaal was alle aandacht weer gericht op de centrale banken, welke stappen zullen genomen worden? Inmiddels is duidelijk dat de FED de rente in de Verenigde Staten op zijn vroegst eind van het jaar verhoogt. De ECB handhaaft het stimuleringsbeleid ondanks de toenemende twijfel van beleggers op de financiële markten of dit nog werkt. De Bank of Japan (BoJ) heeft alleen de duur en de vorm van de maatregelen aangepast. Zolang de Japanse economie onvoldoende groeit, koopt de BoJ obligaties (en aandelen) op zoveel als er nodig is om de rente rond de 0% te houden.

Terugblik aandelenmarkten

Er waren grote rendementsverschillen te zien tussen de regio’s. In Europa is de ophef rondom de Brexit iets getemperd. De koersen van Europese aandelen stegen gemiddeld met 4,2% gedurende dit kwartaal. In de Verenigde Staten liepen de aandelenkoersen met slechts ongeveer 2% op. Deze stijging in koers werd veroorzaakt door een groeiende economie, een arbeidsmarkt die sterk aantrok en een inflatie die verder opliep. Hierdoor is de angst voor een renteverhoging toegenomen. Toch twijfelde de FED of de economie een renteverhoging al aan kan. Wij zijn van mening dat de economie een kleine renteverhoging wel degelijk aan kan.


Opkomende landen en landen in de regio Pacific deden het van alle regio’s het best. Aandelenkoersen stegen daar gemiddeld met 6%. Net als steeds meer beleggers zijn wij ervan overtuigd dat deze landen minder hard geraakt worden indien de rente in de Verenigde Staten geleidelijk zou stijgen. De autonome groei in veel landen is sterk en de waarderingen van veel ondernemingen zijn gunstig. 


Als we kijken naar de ontwikkelingen in de verschillende sectoren dan zien we dat de technologie sector en de aan consumenten gerelateerde sectoren het goed deden. De grondstoffen sector deed het slechter door dalende prijzen.

Regionale aandelenrendementen 

1 juli 2016 tot

30 september 2016

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Terugblik obligatiemarkten

Het afgelopen kwartaal wachtten beleggers op de obligatiemarkten op de beslissingen van de centrale banken die in september genomen zouden worden. Aan het begin van het kwartaal daalden veel koersen van overheidsobligaties omdat de indruk ontstond dat de hoogte van de rente zou kunnen gaan oplopen. Toen uiteindelijk in de Verenigde Staten een renteverhoging uitbleef, was de spanning uit de lucht en stegen de koersen weer. De interesse voor Europese bedrijfsobligaties is verder toegenomen omdat beleggers de rentevergoeding hierop aantrekkelijker vinden dan de rente op overheidsobligaties. Ook de obligaties die aan inflatie gekoppeld zijn en de hoogrentende obligaties in onze modelportefeuilles waren in trek. Dit komt onder andere door de aantrekkelijke rente die vergoed wordt op deze obligaties. Het lijkt er op dat beleggers minder risico willen nemen. Daarom is het belang van spreiding van obligatiebeleggingen toegenomen. 

Rendement obligatiecategorieën 

1 juli 2016 tot 30 september 2016

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Verklarende woordenlijst