Resultaten van de modelportefeuilles

In bijna alle landen in Europa zijn de koersen van aandelenbeleggingen dit kwartaal gedaald. Mede door de sterk gedaalde olieprijs gingen de koersen in de energiesector het meest omlaag. De angst voor een verdere escalatie van het handelsconflict raakte ook veel andere sectoren. De economische verwachtingen zijn niet verbeterd, hierdoor nam de risicopremie op obligaties toe. Dit gaf koersdruk op risicovollere obligatiecategorieën. Door de ontwikkelingen in het vierde kwartaal zijn veel aandelen- en obligatiebeleggingen in de modelportefeuilles op jaarbasis negatief geëindigd.

Het rendement van modelportefeuille Neutraal 4 met een standaard weging van 50% obligaties en 50% aandelen kwam het afgelopen kwartaal uit op -6,16%. Daarmee kwam het rendement op jaarbasis uit op -7,56%.

Netto rendement

4e kwartaal 2018 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Benieuwd welk rendement we voor u behaald hebben?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement.


In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Ga naar mijn.nn