Vooruitzichten obligatiemarkten

Obligatiecategorieën met een hoger risico zijn relatief aantrekkelijker geworden. De risicopremie van deze obligaties is in het voorgaande kwartaal sterk gestegen; daardoor zijn de koersen gedaald. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij geen verdere sterke stijging van de risicopremie. Omdat wij ook geen forse stijging van de Europese kapitaalmarkt rente verwachten, is de waardering van een aantal obligatiecategorieën aantrekkelijk.

‘Er blijven risico's bij individuele landen waarvan de impact op de rentes moeilijk zijn in te schatten. Het belangrijkste risico is de Brexit.’

Weging obligaties

Wij verwachten geen grote rente­veranderingen. De rendements­vooruitzichten voor obligaties in het algemeen blijven door de lage rente enigszins beperkt. Wij handhaven de lagere weging van deze categorie.

Europese rente blijft laag

In Europa zal de ECB de korte rente voorlopig niet verhogen. De inflatie is laag en de economische groeiverwachting is voor veel Europese landen verlaagd. Er blijven risico's bij individuele landen waarvan de impact op de rentes moeilijk zijn in te schatten. Het belangrijkste risico is de Brexit.

Overheids- en bedrijfsobligaties

De vergoeding op overheidsobligaties is erg laag, wat ze kwetsbaar maakt voor rentestijgingen. Wij voorzien echter geen forse stijging van de kapitaalmarktrente. De hoge kredietwaardigheid zorgt ervoor dat het vanuit risicobeperking belangrijk is in overheidsobligaties te beleggen. De waarderingen van bedrijfsobligaties zijn verbeterd, de hogere rentevergoeding op relatief financieel sterke bedrijfsobligaties is aantrekkelijk. Wij hebben daarom een lichte voorkeur voor bedrijfsobligaties.


Hoogrentende obligaties

De vergoedingen voor hoogrentende obligaties zijn toegenomen. De verwachting dat de economische groei wat afneemt, is in de koersen verdisconteerd. Ook het historisch lage percentage faillissementen is een sterke steun voor risicovollere obligaties. Daarom vinden wij deze categorie aantrekkelijk geprijsd. Wij handhaven onze overwogen positie in hoogrentende obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2018 van Europa Portefeuille