Vooruitzichten aandelenmarkten

De mondiale groeivertraging die voor 2019 verwacht wordt raakt ook Europa. De onzekerheid over de gevolgen van de Brexit is een belangrijke oorzaak. Eventuele nieuwe importheffingen door de Verenigde Staten zullen de exportpositie van Europa hard raken. De lage lange rente en de aanhoudende winstgroei bieden steun voor aandelenbeleggingen.


Brexit

De belangrijkste horde die Europa moet nemen is de Brexit op 29 maart 2019. Na het afwijzen van de deal op 15 januari is de onzekerheid verder toegenomen; alle opties zijn weer mogelijk. De gevolgen voor de aandelenmarkten zijn nog onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk is intern sterk verdeeld. Maar ook Europa is gebaat bij goede afspraken. Want een harde Brexit zal niet alleen het Verenigd Koninkrijk raken, maar ook de andere Europese landen, waaronder Nederland. Aandelenkoersen kunnen dan (tijdelijk) onder druk komen te staan.

Importheffingen

In Duitsland is men vooral bezorgd over eventuele verdere handelsmaatregelen door de Verenigde Staten. Hogere importtarieven op auto's zouden grote gevolgen hebben voor de Duitse economie die sterk export-georiënteerd is. De gesprekken tussen EC-voorzitter Juncker en president Trump hebben hiervoor nog geen oplossing gebracht.


Wij gaan er vooralsnog vanuit dat zowel de Brexit als de handelsgesprekken met de Verenigde Staten tot een goed einde gebracht worden, maar zien dit als de twee belangrijkste risico's voor aandelenbeleggingen in Europa. Wij zijn gematigd positief op aandelenbeleggingen in Europa.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2018 van Europa Portefeuille