De modelportefeuilles zijn aangepast

Hieronder leest u kort wat er gewijzigd is en waarom. Wilt u meer over de aanpassingen lezen? Ga dan naar www.nn.nl/update

Wijzigingen in aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen voeren we één wijziging door. Robeco Emerging Conservative Equities Fund wordt vervangen door Fidelity Emerging Markets Fund. Een belangrijke reden hiervoor is dat de verhouding tussen het risico en rendement van het fonds Fidelity Emerging Markets op langere termijn beter is.

Wijzigingen in obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen voeren we een aantal wijzigingen door. GS Growth & Emerging Markets Debt Local Base wordt vervangen door DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable. De sterke uitstroom van kapitaal en de koersdalingen van een aantal lokale valuta uit opkomende landen heeft een negatief effect gehad op het rendement van GS Growth & Emerging Markets Debt Local Base. DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable past beter in de modelportefeuilles, omdat dit fonds minder last heeft van valutaschommelingen.

Overige wijzigingen

Daarnaast hebben we Robeco Global Credits, een wereldwijd gespreid fonds, toegevoegd waardoor de weging van Europese bedrijfsobligaties enigszins wordt verlaagd. Ook hebben we de weging van ‘aan inflatie gekoppelde beleggingen’ verminderd. Reden hiervoor is dat, ondanks een aantrekkende economie, de dreiging van een sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten en Europa is verminderd.