Analyse en beleggingsresultaten

Terugblik

In het derde kwartaal zijn de aandelenkoersen wereldwijd gestegen. Deze stijging werd bijna geheel gedragen door de Verenigde Staten. De economie draait er goed en bedrijven profiteren van de grootschalige belastingverlagingen. Vooral de Amerikaanse technologiebedrijven namen toe in waarde. Voor de toekomst kan dit een punt van zorg zijn. De Italiaanse regering lijkt zich niet te gaan houden aan de Europese begrotings­afspraken. Ook lijkt Italië de staatsschuld, met ruim 130% de één na hoogste in de Eurozone, niet voldoende terug te brengen. Binnen Europa groeit de zorg over de situatie in Italië. De rente in Italië steeg tot ruim 3% en de euro verzwakte tegenover andere valuta’s. De meeste obligatiebeleggingen stonden dit kwartaal onder druk. Alleen de hoogrentende obligaties behaalden een positief rendement.

Lees verder