Negatief rendement op de obligatiemarkten

De meeste obligatiebeleggingen stonden dit kwartaal onder druk. Alleen de hoogrentende obligaties behaalden een positief rendement. Beleggers namen dit kwartaal iets meer risico; hierdoor daalde de vraag naar overheidsobligaties en daarmee het rendement. Daarnaast waren er minder zorgen over een oplopende inflatie, daardoor daalden de aan inflatie gekoppelde obligaties het hardst.

Hoogrentende obligaties

Doordat de kapitaalmarktrente steeg, zochten beleggers naar alternatieven. De hoge rentebetalingen op dit soort obligaties zijn dan aantrekkelijk. Daarbij is de risico-opslag niet verder gestegen, wat ook bijdroeg aan het rendement.


Het rendement op hoogrentende obligaties was dit kwartaal 1,5%. Daarmee was dit de best presterende obligatiecategorie.

Koersen bedrijfsobligaties stabiel

De gemiddelde koersen van bedrijfsobligaties zijn dit kwartaal bijna gelijk gebleven. Ook voor deze obligaties geldt dat de risico-opslag niet gewijzigd is.

‘De angst voor verdere escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef aanwezig’

Verschillen in opkomende landen

In het tweede kwartaal was het rendement op obligaties in opkomende landen fors gedaald. In het derde kwartaal trad er enig herstel op. Dit gold vooral voor obligaties waarvan de rentebetaling en aflossing gekoppeld zijn aan de dollar. In het rentebesluit van de FED zaten geen verrassingen. Onder andere daardoor stegen deze obligaties met 0,9%.


Obligaties in lokale valuta stonden nog wel onder druk. De angst voor verdere escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef aanwezig. De koersen van deze obligaties daalden met 1,3%.

Overheidsobligaties

De sterke ontwikkeling van de Amerikaanse economie houdt de Amerikaanse rente relatief hoog. Ook het vooruitzicht dat de FED de rente volgens schema blijft verhogen, droeg bij aan een hogere rente op de overheidsobligaties. In Europa is het renteniveau iets gestegen door de onzekerheden over de begroting van Italië. Een hoger begrotingstekort kan ertoe leiden dat de rente nog verder stijgt. Daarnaast dreigt een conflict met Brussel als Italië zich niet aan de begrotingsafspraak houdt. Op overheidsobligaties was het rendement 1,1% negatief.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 juli 2018 t/m 30 september 2018