De actuele ontwikkelingen op de financiële markten

Tumult op de beurzen

De aandelenbeurzen hebben begin februari de slechtste periode sinds lange tijd doorgemaakt. Daarmee kwam een einde aan een periode van gestaag en later steeds sneller stijgende koersen. Wat ons betreft is dit een normaal verschijnsel op de financiële markten dat eens in de zoveel tijd voorkomt. De stijging van aandelenbeurzen gedurende een lange tijd, zonder een dergelijke noemenswaardige correctie, is eerder een afwijkende situatie. Het tumult op de beurzen is daarom ook geen aanleiding om onze vooruitzichten aan te passen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het nu voor een vervelende dip in de portefeuilles zorgt. 

Daling in de Verenigde Staten breidde snel uit naar de rest van de wereld 

De correctie begon op vrijdag 2 februari in de Verenigde Staten waar de aandelenbeurzen daalden met ongeveer 2%. Deze daling zette de maandag erop door en werd dinsdag gevolgd door forse dalingen van alle grote aandelenbeurzen wereldwijd. Deze ontwikkeling zette zich daarna min of meer voort. Op dit moment staan de aandelenbeurzen wereldwijd ongeveer 5% tot 10% lager dan vlak voor de correctie. 


Uit het banenrapport van 2 februari bleek dat de lonen meer gestegen waren dan verwacht in de Verenigde Staten. Dit voedde de angst voor een hogere inflatie en daarmee een snellere stijging van de rente. Dat kan onder andere leiden tot hogere financieringslasten voor bedrijven en aandelenbeurzen begonnen daardoor te dalen. De daling kan ook gezien worden als een correctie op de sterk opgelopen aandelenkoersen in de maanden ervoor.

Modelportefeuilles al eerder minder kwetsbaar gemaakt

Ondanks dat we de daling op de aandelenbeurzen niet in deze hevigheid hadden verwacht, zijn eerder al wel maatregelen genomen om onze modelportefeuilles minder kwetsbaar te maken. Zo hebben we de aandelenweging van de regio Noord-Amerika al enige tijd geleden verkleind ten gunste van Europa. Ook hebben we een positie in goud toegevoegd aan de Beheerd Beleggen-portefeuilles om een eventuele stijging van de inflatie deels te kunnen opvangen. Bij de obligatiebeleggingen hebben we al langere tijd aan inflatie gekoppelde beleggingen opgenomen, om dezelfde reden. Deze profiteren van een stijgende inflatie.

Herstel is in zicht, vooruitzichten blijven gehandhaafd

Gezien de goede economische ontwikkelingen en de tot nu toe uitstekende kwartaalcijfers van veel beursgenoteerde ondernemingen is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze correctie lang zal aanhouden. Financiële markten stabiliseren de laatste dagen en herstelden zich weer enigszins. Het tumult op de beurzen is daarom geen aanleiding om onze vooruitzichten aan te passen. De hogere beweeglijkheid van beurzen kan nog wel even aanhouden.

Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer NN Bank

14 februari 2018