Weinig beweging op de obligatiemarkten in 2017

De obligatiekoersen werden in het afgelopen kwartaal beïnvloed door enerzijds doorgaans positieve cijfers en goede vooruitzichten. En anderzijds door de bevestiging dat de ECB het stimuleringsbeleid gaat afbouwen. Een aantrekkende economie en een oplopende rente kunnen zorgen voor een aantrekkende inflatie. Aan inflatie gekoppelde obligaties waren dan ook de enige die een noemenswaardig resultaat behaalden.

Gekoppeld aan de inflatie

Het rendement op aan inflatie gekoppelde obligaties was 2,0%. Dit kwam vooral door de verbeterde economische omstandigheden. De wereldhandel trekt aan en mede daardoor groeit in de meeste landen in Europa de economie. Omdat ook de werkloosheid daalt en de algemene vooruitzichten verbeteren neemt de kans op inflatie toe. Over 2017 als geheel was het rendement op aan inflatie gekoppelde obligaties 1,6%.

Hoogrentende obligaties

Het rendement van hoogrentende obligaties maakte een pas op de plaats en bedroeg 0,6%. Beleggers hebben al eerder in 2017 het hogere risico en extra rendement van deze categorie opgezocht, vaak vanwege het gebrek aan alternatieven en de zoektocht naar een hoger rendement. Over 2017 als geheel was dit de sterkst presenterende obligatiecategorie, het rendement was 6,2%.

‘Over 2017 was hoogrentende obligaties de sterkst presterende obligatiecategorie’

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties in Europa behaalden 0,6% rendement. Omdat de risico-opslag stabiel bleef, bleef het rendement beperkt (de risico-opslag is de extra vergoeding die beleggers verwachten boven veiligere overheidsobligaties). Over 2017 was als geheel was het wel de moeite waard om in bedrijfsobligaties te investeren: het rendement in Europa was 2,4%.

Overheidsobligaties

Omdat de rente in veel Europese landen op een zeer laag niveau staat, is het moeilijk om op overheidsobligaties rendement te behalen. Het rendement was 0,6%, doordat de ECB vrij dominant aanwezig is en de rente laag hield. Over 2017 als geheel is het rendement op deze beleggingscategorie matig geweest. Het rendement bedroeg slecht 0,2%.

Netto rendement obligatiecategorieën

30 september 2017 t/m 31 december 2017

Netto rendement obligatiecategorieën geheel 2017