De modelportefeuilles zijn gewijzigd

Goud opgenomen in de modelportefeuilles

Wij hebben in de modelportefeuilles in de beleggingscategorie grondstoffen een beleggingsfonds in goud opgenomen. Door beleggen in goud toe te voegen ontstaat meer diversiteit van de beleggingen. Dit zorgt voor meer risicospreiding. Onze belangrijkste redenen om voor beleggen in goud te kiezen, zijn:

Bescherming tegen inflatie

Als de inflatie stijgt, dan stijgt de prijs van goud meestal ook. Een (sterk) stijgende inflatie is meestal nadelig voor aandelen- en obligatiebeleggingen doordat dan ook de rente stijgt. Dit wordt dan (deels) gecompenseerd door de waardestijging van goud.

‘Naast risicospreiding is goud op zichzelf ook een interessante belegging’

Bescherming tegen geopolitieke spanningen

Als er op de financiële markten onrust ontstaat door geopolitieke spanningen, dan kunnen aandelenkoersen sterk dalen. Denk bijvoorbeeld aan het escaleren van het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. De prijs van goud kan dan stijgen omdat beleggers goud zien als een mogelijke ’veilige haven’.

Interessante belegging

Naast risicospreiding is goud op zichzelf ook een interessante belegging. Goud kan een alternatief zijn voor sommige obligaties die door de lage rentestand geen tot nauwelijks rendement meer genereren.

In elk beleggingsprofiel is 5% goud toegevoegd

Wij hebben de iShares Physical Gold ETC hiervoor geselecteerd. Dit beleggingsfonds heeft de onderliggende waarde (goud in dit geval) daadwerkelijk in bezit en werkt niet met derivaten. De waardeontwikkeling van dit fonds volgt de prijs van fysiek goud. Het fonds heeft lage kosten en is een goede toevoeging aan de overige beleggingen in de modelportefeuilles.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Geen wijzigingen in de aandelenbeleggingen

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De wegingen van de beleggingsfondsen zijn iets aangepast waardoor de modelportefeuille goed aansluit op onze vooruitzichten. Er worden geen fondsen vervangen of toegevoegd.