Vooruitzichten obligatiemarkten

In Europa bereidt de ECB de markt (beleggers) voor op de mogelijke beëindiging van het opkoopprogramma in de loop van dit jaar. De maandelijks opkoopbedragen worden waarschijnlijk langzaam verlaagd. De rente zal naar verwachting niet eerder dan medio 2019 verhoogd worden. Hieraan zijn de voorwaarden verbonden dat de inflatie rond de doelstelling van 2% moet liggen en dat de Europese economie zonder de steun van de ECB kan. Gezien de beperkte kansen voor obligaties nemen wij deze relatief minder op in onze modelportefeuilles.

Centrale banken blijven bepalend

Voor obligatiebeleggers is het beleid van de ECB de belangrijkste factor. De ECB is in Europa het stimuleringsprogramma langzaam aan het afbouwen. Daarbij wil zij de (broze) groei van de economie niet verstoren, maar ze vindt het wel wenselijk dat de inflatie wat toeneemt. Dat blijkt tot op heden een moeilijke opgave.

‘Wij hebben een voorkeur voor risicovollere obligaties die meer rendement bieden’

Rendement versus risico

De rente is erg laag, net als het rendement op overheidsobligaties. Wij hebben dan ook een voorkeur voor risicovollere obligaties die meer rendement bieden: bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties en aan inflatie gekoppelde obligaties. Maar meer rendement betekent ook meer risico. Daarom zorgen wij voor een mix van minder risicovolle overheidsobligaties en risicovollere obligaties. Spreiding is een belangrijk onderdeel bij het beperken van het risico.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2017 van Europa Portefeuille