2017 was een goed jaar voor aandelen

Niet alleen in de Noord-Europese landen maar ook in Zuid-Europa zit de economie weer in de lift. Consumenten hebben meer vertrouwen in de toekomst en de bestedingen trekken aan.

De grote drijvende kracht hierachter is de lage rente. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om geld te lenen voor investeringen. Ook overheden kunnen hun schulden op gunstige voorwaarden herfinancieren. Het lijkt de beleggers niet te deren dat de ECB het stimuleringsbeleid op termijn wil afbouwen en uiteindelijk beëindigen.

Mede door de stijgingen in voorgaande kwartalen was 2017 als geheel weer een zeer goed jaar. Gemiddeld zijn Europese aandelen met 10% in waarde gestegen, en daarmee was Europa een van de sterkste regio’s wereldwijd.

Regionale aandelenrendementen

30 september 2017 t/m 31 december 2017

Regionale aandelenrendementen geheel 2017