Analyse en beleggingsresultaten

Opbouw
van de modelportefeuilles

De modelportefeuilles zijn aangepast in december

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft op 11 december de modelportefeuilles aangepast. De weging van de beleggingsstijl  'waarde' is verhoogd en er zijn een aantal fondsen vervangen. Op de lange termijn sluit het geheel daarmee weer aan op onze visie. De wijzigingen zijn automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd.


Wilt u meer over de aanpassingen lezen?
Ga dan naar www.nn.nl/update.