Risicovollere obligatie­beleggingen onder druk

Doordat de kapitaalmarktrente in veel landen daalde, was er een kleine plus in de koersen van overheidsobligaties. Maar de verwachting dat het in 2019 economisch iets minder gaat, had effect op de risicovollere obligatiebeleggingen. Zowel de volatiliteit (beweeglijkheid) van de koersen als de risicopremie liep op. Hierdoor daalden in het vierde kwartaal de koersen van de meeste andere obligatiecategorieën.

Hoogrentende obligaties

De angst bestaat dat financieel minder sterke bedrijven het moeilijker krijgen als de economische groei afneemt. Deze bedrijven moeten dan door de opgelopen risicopremie een hogere rente betalen bij de uitgifte van nieuwe leningen. Door het oplopen van de risicopremie daalden de koersen van hoogrentende obligaties met 3,9%.

Koersen opkomende landen in lokale valuta gestegen

Obligaties van veel opkomende landen geven een aantrekkelijke rentevergoeding. Wel kennen deze obligaties een hoger risicoprofiel en een grotere beweeglijkheid. Obligaties uitgegeven in lokale valuta stegen dit kwartaal met gemiddeld 3,7%. Dit kwam mede doordat de US Dollar niet steeg ondanks de berichten van de FED dat zij verwachten de Amerikaanse rente in 2019 verder te verhogen. Obligaties gekoppeld aan de US Dollar daalden met 1%.

‘Obligaties van veel opkomende landen geven een aantrekkelijke rentevergoeding’

Kleine daling bij bedrijfsobligaties

Dit kwartaal zijn de koersen van de meeste bedrijfsobligaties licht gedaald. Een uitzondering was de sector financiële instellingen. Daar daalden de koersen circa 3% vanwege de minder goede bedrijfsresultaten en de vlakke rentecurve (als de rentes bij verschillende looptijden dicht bij elkaar liggen, is het moeilijker voor financiële instellingen om winstgevend te zijn). Koersen van bedrijfsobligaties wereldwijd daalden met 0,7%.

Overheids- en aan inflatie gekoppelde obligaties

Doordat de kapitaalmarktrente daalde, stegen de koersen van de meeste overheidsobligaties. Het rendement op overheidsobligaties was 1,5%. Veel aan inflatie gekoppelde obligaties zijn overheidsobligaties. Die hebben een langere looptijd en zijn daardoor rentegevoeliger. Omdat de kans op inflatie dit kwartaal wat is afgenomen, stonden de koersen van aan inflatie gekoppelde obligaties iets onder druk. Koersen daalden met 0,3%.

Netto rendement obligatiecategorieën

30 september 2018 t/m 31 december 2018