Vooruitzichten obligatiemarkten

Obligatiecategorieën met een hoger risico zijn relatief aantrekkelijker geworden. De risicopremie van deze obligaties is in het voorgaande kwartaal sterk gestegen; daardoor zijn de koersen gedaald. Gezien de economische vooruitzichten verwachten wij geen verdere sterke stijging van de risicopremie. Omdat wij ook geen forse stijging van de kapitaalmarktrentes verwachten, blijft de waardering van een aantal obligatiecategorieën aantrekkelijk.

Weging obligaties

Wij verwachten geen grote renteveranderingen. De rendementsvooruitzichten voor obligaties in het algemeen blijven door de lage rente enigszins beperkt. Wij handhaven de lagere weging van deze categorie.

Hoogrentende obligaties

De vergoedingen voor hoogrentende obligaties zijn toegenomen. De verwachting dat de economische groei wat afneemt, is in de koersen verdisconteerd. Ook het historisch lage percentage faillissementen is een sterke steun voor risicovollere obligaties. Daarom vinden wij deze categorie aantrekkelijk geprijsd. Wij handhaven onze overwogen positie in hoogrentende obligaties.

‘De hoge kredietwaardigheid zorgt ervoor dat het vanuit risicobeperking belangrijk is in overheids­obligaties te beleggen.’

Overheids- en bedrijfsobligaties

De vergoeding op overheidsobligaties is erg laag, wat ze kwetsbaar maakt voor rentestijgingen. Wij voorzien echter geen forse stijging van de kapitaal­marktrente. De hoge kredietwaardigheid zorgt ervoor dat het vanuit risicobeperking belangrijk is in overheids­obligaties te beleggen. De waardering van bedrijfsobligaties is verbeterd, de hogere rente­vergoeding op relatief financieel sterke bedrijfs­obligaties is aantrekkelijk. Wij hebben daarom een lichte voorkeur voor bedrijfsobligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2018 van Wereld Portefeuille

Europa

In Europa zal de ECB de korte rente voorlopig niet verhogen. De inflatie is laag en de economische groeiverwachting is voor veel Europese landen verlaagd. Wel zijn er risico's bij individuele landen (denk aan de Brexit) waarvan de impact op de rentes moeilijk zijn in te schatten.

Noord-Amerika

Voor de Verenigde Staten zien we een minder sterke economische groei, maar wij verwachten in 2019 geen recessie. De kans dat de FED de rente gaat verhogen is gedaald. Dit is positief voor obligaties uit de Verenigde Staten. Door de oplopende inflatie zijn de kansen voor aan inflatie gekoppelde obligatie hier beter dan in andere regio's.

Pacific

De vooruitzichten voor obligatiebeleggingen in de Pacific zijn niet significant veranderd. De vooruitzichten voor de Japanse economie zijn iets verslechterd. Daardoor zal de Bank of Japan de rente nog een lange tijd laag houden. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn gering.

Opkomende landen

De kansen voor obligaties uit opkomende landen zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van de rente in de Verenigde Staten. Als de rente in de Verenigde Staten oploopt, worden obligaties van opkomende landen vaker vervangen door Amerikaanse overheidsobligaties, vanwege de sterke kredietwaardigheid.


Daalt de rente in de Verenigde Staten, dan zijn opkomende landen aantrekkelijk vanwege het hogere rendement.


In de Verenigde Staten zijn de groeiverwachtingen afgenomen wat een drukkend effect heeft op de rente. In veel opkomende landen verwachten wij een relatief hoge economische groei. Dit biedt goede kansen voor obligaties uit opkomende landen.


Daarom hebben wij een overweging in obligaties uit opkomende landen.