Geen wijzigingen in de modelportefeuilles

De dreiging van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en Europa had tot gevolg dat beurskoersen erg beweeglijk waren. Hoewel de kans op een handelsoorlog is toegenomen, denken wij nog steeds dat partijen het niet laten escaleren en achter de onderhandelingstafel tot een oplossing komen. Daarom hebben wij onze modelportefeuilles in het afgelopen kwartaal niet gewijzigd.

Beleggingen in opkomende landen onder de loep

De kansen voor beleggingen in opkomende landen zijn het afgelopen kwartaal iets afgenomen. Een handelsoorlog zou namelijk grote gevolgen kunnen hebben voor landen die veel exporteren. Wij heroverwegen daarom momenteel de weging van deze beleggingen. Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, passen wij de modelportefeuille aan. Eventuele aanpassingen worden in het derde kwartaal doorgevoerd in onze modelportefeuilles.

Vooruitzichten blijven gehandhaafd

Voor de overige regio’s zijn onze vooruitzichten voor de komende kwartalen onveranderd.