Handelsconflicten bepalen de stemming op de beurzen

De Verenigde Staten hebben de afgelopen maanden verschillende handels­maatregelen aangekondigd. Het begon met heffingen op staal- en aluminium­producten. Ook wordt nu gedreigd om de auto-industrie aan te pakken. Europa heeft gereageerd door tegenmaatregelen aan te kondigen en dit voedt de angst voor een handelsoorlog.


Hoewel de kans op een handelsoorlog is toe­genomen, denken wij nog steeds dat partijen het niet laten escaleren en achter de onderhandelings­tafel tot een oplossing komen. Daarom achten wij de kans op een handelsoorlog klein en hebben wij geen wijzigingen in de aandelenpositionering binnen de modelportefeuilles aangebracht.

Spanning rond Noord-Korea

Een zorgwekkende ontwikkeling was de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Noord-Korea blijft experimenteren met raketlanceringen. Bovendien maken de Verenigde Staten duidelijk dat het land alles doet om de eigen veiligheid en die van haar lokale partners te garanderen. De beurskoersen veranderden uiteindelijk nauwelijks als reactie op de ’oorlogstaal’ uit beide kampen.

De vraag is of beleggers het gevaar van een mogelijk conflict niet willen zien of dat ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zeer kenmerkend was ook het gebrek aan beweging van de Amerikaanse dollar. In het verleden nam de Amerikaanse dollar vaak in waarde toe bij geopolitieke spanningen. Maar dit keer was er bijna geen beweging te zien. Geopolitieke spanningen waren voor ons geen reden om de modelportefeuilles aan te passen.

Geopolitieke spanningen zijn niet nieuw

De dreiging van een conflict tussen landen of in een bepaalde regio spelen al lang. Het Midden-Oosten heeft in het verleden geregeld reden tot zorg gegeven over de hoogte van de olieprijs. De onrust die de ‘Arabische lente’ met zich meebracht, was voor beleggers niet gunstig. Dichter bij huis was het conflict over ‘De Krim’ tussen Oekraïne en Rusland. Dat zorgde aanvankelijk voor een daling van de beurskoersen in Europa.

‘De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken’

Geopolitieke onzekerheden, zoals de Noord-Koreakwestie, hebben vaak op korte termijn invloed op de beurskoersen. Maar op lange termijn wordt die invloed vaak teniet gedaan. De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken. En dat is ook wel begrijpelijk; geen enkel land zit immers op een mogelijke nucleaire oorlog te wachten, Noord-Korea noch de Verenigde Staten.

De hogere Amerikaanse import­tarieven op staal en aluminium zijn in Europa beantwoord met hogere import­tarieven op een aantal Amerikaanse producten, zoals de motoren van Harley-Davidson. De Amerikaanse plannen voor hogere import­heffingen op de auto-industrie zullen de Europese economie hard raken. Europa heeft aangegeven dan met een pakket van € 250 miljard aan tegenmaatregelen te komen.


Politieke onzekerheid in Europa

In Europa speelde ook politieke onzekerheid. In Italië overwoog de nieuwe regering om € 300 miljard aan schulden niet terug te betalen. Dit zorgde voor forse tussentijdse koersbewegingen. Plannen van de Franse president Macron en de Duitse bonds­kanselier Merkel voor een gezamenlijk budget voor de eurozone werden volledig overschaduwd door de migrantenproblematiek.


‘De vrees dat de Brexit vooral Britse bedrijven zal raken, lijkt minder te worden’

Ook bleef de Brexit op de achtergrond spelen. Europa en het Verenigd Koninkrijk hebben steeds minder tijd om goede afspraken te maken over een ordelijk vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De vrees dat de Brexit vooral Britse bedrijven zal raken, lijkt minder te worden: aandelenkoersen stegen met ruim 8% in het Verenigd Koninkrijk.


Opkomende landen

De opkomende landen in Europa hebben veel last gehad van de verminderde risicobereidheid van beleggers. Handelsconflicten in de wereld zetten een rem op de export. Opkomende landen zijn meer dan gemiddeld afhankelijk van de export. Aandelenkoersen daalden in deze landen.


Deze ontwikkelingen zetten een rem op de stijging van aandelenkoersen in Europa, wat ook gevolgen had voor de modelportefeuille. Toch zijn de aandelenkoersen in Europa over het gehele kwartaal met 4% gestegen.

Regionale aandelenrendementen

31 maart 2018 t/m 30 juni 2018