Bewegingen op obligatiemarkten beperkt

De koersbewegingen op de obligatiemarkten waren beperkt. De ECB heeft in het afgelopen kwartaal geen noemenswaardige wijzigingen aangekondigd. Het opkoopbeleid van de centrale bank heeft een zeer sterke invloed op de rente; daardoor bleef deze nagenoeg ongewijzigd. De verschillende soorten obligaties lieten ook geen grote verschillen in rendement zien.

Het rendement van de hoogrentende obligaties was met 1,7% het hoogste. Dit kwam niet direct door de renteontwikkeling, maar vooral doordat beleggers iets minder risico in dit type obligaties zien. Doordat het economisch beter gaat, nemen beleggers genoegen met een iets lagere vergoeding (de risico-opslag) op de investering. Dit betekent dat bedrijven goedkoper kunnen lenen. Daardoor worden de hoogrentende beleggingen aantrekkelijker en lopen de koersen ervan op.


Het minst goed presteerden de overheidsobligaties (met 0,6% rendement) en bedrijfsobligaties (met 0,7% rendement). Dit past overigens bij de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente (10 jaar) waartegen veel overheden lenen. De kapitaal­marktrente heeft in veel landen zeer beperkt bewogen. In Europa ziet men als gevolg van de groei de inflatie iets toenemen. Daarom steeg deze categorie met 1,2%.

Centrale banken blijven bepalend

De obligatiemarkten zijn in Europa sterk onder invloed van het beleid van de centrale bank. De aankondiging over de start van het afbouwen van het opkoopprogramma lijkt meer invloed te hebben dan de onderliggende economische bewegingen.

Netto rendement obligatiecategorieën

30 juni 2017 tot 30 september 2017

De Europese Centrale Bank zit met een lastig dilemma

Op 7 september jongstleden besloot de ECB om de rente ongewijzigd te laten. Ook het maandelijkse steunprogramma werd niet gewijzigd. Beide beslissingen werden door de meeste beleggers wel verwacht. Maar het was verrassend dat ECB-president Mario Draghi geen duidelijke uitspraken deed over de afbouw van het steunprogramma. En daar zit het dilemma; de ECB moet op enig moment het opkoopbedrag (nu 60 miljard euro per maand) gaan afbouwen. Maar de economische omstandigheden zijn daar nog niet klaar voor.

Opkoopbeleid ECB

De ECB heeft de afgelopen jaren grote hoeveelheden staatsobligaties van Eurolanden opgekocht. Op de balans van de ECB staat voor 2 biljoen euro aan obligaties die tot op heden opgekocht zijn. Er zijn steeds minder obligaties beschikbaar die de ECB conform haar eigen regels mag aankopen. De vraag is dus hoe lang de ECB kan doorgaan met het opkoopbeleid. Maar aan de andere kant is de inflatie nog ruim onder het niveau dat de ECB wenst (net onder de 2%). Bovendien lijkt de economische groei van veel landen nog niet zonder deze steun te kunnen.