Vooruitzichten obligatiemarkten

Voor obligatiebeleggingen zijn er op korte termijn geen grote bedreigingen te verwachten. De ECB let erop dat de rente niet te snel stijgt door de voorgenomen afbouw van de opkoopprogramma’s. Een te snel stijgende rente zou namelijk ten koste gaan van economische groei. Om de economie te stimuleren wil de ECB de inflatie verder laten oplopen. Dit lukt beperkt, in Europa is de inflatie momenteel 1,5%. Daarmee is ondanks de lage rente de inflatiedoelstelling van de ECB van ‘vlak onder de 2%’ nog niet bereikt.

Veel aandacht ging uit naar de ECB-vergadering van 26 oktober. Daarin heeft ECB president Draghi zijn plannen ontvouwd voor de afbouw van het stimuleringspakket. De ECB heeft aangekondigd het opkoopprogramma in 2018 te verlagen van 60 miljard naar 30 miljard euro per maand. Het programma wordt in ieder geval tot september 2018 verlengd. Deze aanpassingen werden door veel beleggers verwacht en waren dan ook geen verrassing, de rente bleef dan ook nagenoeg ongewijzigd.

‘De focus komt meer en meer te liggen op het beperken van risico’s’

In een omgeving waarbij de rente al zeer laag is zoeken wij het vooral in de combinatie van extra rendement bij een acceptabel risico. Door middel van een goede spreiding over verschillende obligatie­categorieën past het om wat hoger renderende beleggingen aan te houden. Daarbij komt de focus meer en meer te liggen op het beperken van risico’s.

Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2017 van Europa Portefeuille